Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 4.2.0.007.12.2018

Informační systém SmartMEDIX®

 • Vyhledávání pacientů a firem dle telefonního čísla a emailu (F8)
 • Vyhledávání dokumentů dle čísla dokumentu (F8)
 • Optimalizace velikosti instalačního / aktualizačního souboru
 • Podpora externího programu CardioLine

Subjekty

 • Firmy a instituce - v detailu je nové tlačítko "ARES", které naplní firmu získanými údaji z ARESu.
 • Ukázat na mapě adresu pacienta - nově je umožněno používat Seznam mapy.

  Změna se provede ve volbě "Konfigurace - Uživatel - Prostředí - Zdroj map pro zobrazení adresy na mapě".

  Program podporuje: Google maps a Seznam mapy.

 • Čekárny - v Konfigurace/Aplikace/Kartotéka a čekárny lze nastavit "Pracovat s čekárnami" s možnostmi: všemi nebo přihlášeného Zařízení/Oddělení/Pracoviště.

  Existují nově dva režimy práce s čekárnami:

  1) Všechny čekárny/na jednom místě – všichni vidí do všech čekáren (stávající a výchozí stav). Např. recepce může posílat klienty kamkoli.

  2) Na více místech – ordinace jsou v různých místech a nemá smysl zobrazovat vzdálené čekárny. Pro tuto situaci se hodí nová volba možnosti práce s čekárnami přihlášeného Zařízení/Oddělení/Pracoviště.

Ambulance

 • eRecept - podpora tisku na termotiskárnu CASHINO PTP-II (role termopapíru šíře 5,8 cm, tiskne na max. šíři 4,8 cm)
 • Přehled vyžádaných laboratorních vyšetření (Ambulance->Přehledy->Vydané poukazy)
 • Infopanel Ambulance - nový panel SCORE (ve výchozím stavu je skrytý)
 • Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - lze povolit přepisovat do dnešního dekursu

  Do volby "Konfigurace - Aplikace - Ambulance - Neschopenky" byl přidán nový parametr "Potvrzení o trvání DPN přepisovat do dnešního dekursu" (ve výchozím stavu je neaktivní).

  V případě, že již nebudete chtít přepisovat do dekursu podle datumu v poukaze, tak se nový parametr zaháčkuje a od této chvíle se bude poukaz přepisovat do dnešního dekursu (bezohledu na zadané datum v poukaze).

 • Recept - možnost zaevidovat na eRecept zastupovaného lékaře
 • Přítomný stav - RFM index (Relative Fat Mass)
 • Nový poukaz NÁHRADNÍ HLÁŠENÍ
 • Neschopenka - souhlas ČSSZ/OSSZ se zpětným vystavením dočasné pracovní neschopnosti

  Jestliže dočasná pracovní neschopnost začala více než tři kalendářní dny přede dnem zjištění, tak program umožní vyplnit datum a kód OSSZ, která vydala písemný souhlas k uznání dočasné pracovní neschopnosti za více než tři kalendářní dny přede dnem zjištění.

 • Nový poukaz Průvodní list k pitvě
 • Lékařský posudek způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů
 • Možnost přidat poučení s aplikací očkovací vakcíny.
 • Neschopenky - Žádosti - nová žádost "Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby".

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Dávky protokol dávek zobrazuje u dokladů dva odkazy, první na doklad, druhý do identifikace [číslo pojištěnce v hranatých závorkách].

  Příklad:

  A(01) 000001 [555555/5555] 1) Popis chyby...

  Pokud by rozdělený odkaz vadil, lze nastavit Sloučit odkaz (jen doklad) na záložce Protokol na panelu.

 • Úprava datového rozhraní VZP na verzi 6.2.37 platnou od 1. 1. 2019
 • Segmenty péče/nákladů - sledování nákladů v korunách za hodnotu bodů a ZUM/ZULP

  Náklady lze sledovat jako doposud bodově nebo nově v korunách jako součet hodnoty bodů a ZUM/ZULP. Náklady vyčíslují poměr aktuálního období a referenčního období. Náklady referenčního období lze buď vyčíslit z dat (nabídne se období -2 roky a koeficint navýšení) nebo přímo zadat, přičemž se zadává celková suma za rok a počet unicitních pojištěnců. Pokud je k dispozici od pojišťovny hodnota průměru za unicitního pojištěnce, pak je nutno tuto vynásobit počtem unicitních pojištěnců.

  Náklady na léčbu jsou vyčílseny v konfiguraci segmentů, v přehledu Náklady na léčbu a v InfoPanelu pro pojišťovnu aktuálního pacienta a přihlášený segment péče (lze přepínat tlačítky zobrazení za body/náklady).

  Hodnota PURO udává průměr nákladů na unicitního pojištěnce za daný segment, pojišťovnu a rok.

  Hodnota body% nebo náklady% indikuje celkový náběh dané veličiny v roce za daný segment a pojišťovnu. Např. při stejném objemu léčby jako v referenčním období nabude v polovině roku hodnoty 50%.

 • Alternativní účtování výkonů na základě autorské odbornosti výkonů

  Pokud ambulance účtuje své výkony a zároveň např. diagnostické výkony jiné odbornosti a jiného IČP, pak lze v konfiguraci účetní jednotky nastavit dvě možnosti alternativního účtování. Příklad:

  jsem jednotka AA odbornost A, lze nastavit, že:

  1) pro odbornost výkonů B účtovat pod účetní jednotkou BB obornosti B;

  2) pro odbornost výkonů C účtovat pod účetní jednotkou CC obornosti C;

  Výkony se vykáží pouze za předpokladu, že daný výkon není v profilu jednotky A (rovnou by se vykázal) a je smluvní pro alternativní účetní jednotku.

  Takto lze vykazovat při:

  1) přímém zadání výkonu v dokladu (normálně by program hlásil "výkon není smluvní"), program informuje, že daný kód byl vykázán na jiném dokladu a nabídne jeho otevření.

  2) při nepřímém účtování ve spojení s frází např.

  3) z modulu RDG i když je uživatel přihlášen pod svou ambulancní mimo RDG.

 • Přehled Pojišťovna/Náklady na léčbu

  Novinky přehledu Pojišťovna/Náklady na léčbu:

  * Rozšíření o záložku Nákladovost pacientů za segmenty (množiny IČP) ;

  * Rozšíření o záložku PURO vyčíslující průměrné náklady na unicitního pojištěnce;

  * Záložka Nákladovost pacientů za segmenty umožňuje indikovat násobek průměrných nákladů u jednotlivých pacientů za daný segment. Podmínkou zobrazení je nastavit referenční limit (z podkladů pojišťoven nebo výpočtem z dat) v Pojišťovna/Smlouvy/Segmenty péče;

  * Záložky souhrn indikují sloupce (podtržením záhlaví a podbarvením), které vstupují do součtu celkových nákladů. Sloupce pro součet lze vybrat linkem "upravit Celkem". Výchozí nastavení je cena výkonů a ZUM/ZULP;

  * Do výpočtu nákladů vstupují všechny výkony. Do výpočtu unicitních pacientů nevstupují pacienti, kteří měli v daném roce vykázán pouze výkon 09513 telefonická konzultace.

 • InfoPanel - zobrazení bodů za jednotlivá IČP v rámci segmentu. Pokud segment není definován, zobrazí se body jako dosud jen za přihlášené IČP (účetní jednotku).

  Pokud například existuje základní IČP pro poskutování péče a k němu druhé (např. UTZ), pak pokud se nastaví segment (Pojišťovna/Smlouvy-Segmenty péče), zobrazí InfoPanel body k pacientovi za obě IČP - přihlášené tučně a druhé normálně.

 • Odesílání dávek na Portál ZP - možnost odesílat přes SMS autentifikaci (bez autorizace digitálním certifikátem).
 • Dávky - možnost kontroly on-line B2B příslušnosti k ZP pro pacienty vstupující do dávek, kapitací či registrací.
 • Denní souhrn nově zobrazuje v seznamu výkonů i diagnózu v závorce a dále sloupec s léčivy.
 • Přehled výkonů tlačítko na panelu umožňuje nově změnit i základní dg. mimo dosavadní řádková dg. a výkon na základě zvolených kritérií (pokud dg. A, nahraď dg. B).
 • Odesílání dávek vyúčtování a registrací na Portál ZP - již není nutné používat externí modul AssecoPzp.dll.

  V případě problému s novou komunikací s Portálem ZP je možné se vrátit k původní funkcionalitě - viz "Konfigurace - Aplikace - Pojišťovna - Vyúčtování dávek", zaháčkovat "Portál ZP - odesílat vyúčtování dávek přes externí modul ASSECOPZP.dll".

Finance

 • Export dokladu (zatím jen FA) do Money, Pohody, ISDOC, QRFaktura (zde je výstupem tisková sestava)
 • Účtenka - podpora tisku na termotiskárnu CASHINO PTP-II (role termopapíru šíře 5,8 cm, tiskne na max. šíři 4,8 cm)
 • Finance/Sortiment a ceník rozšíření pole název sortimentu na 100 znaků
 • Pracovnělékařská služba (závodní péče) umožňuje nově definici šablon zařazení s prohlídkami pro rychlejší zadávání v Konfigurace/číselníky sekce PLS

Nástroje

 • Automatické odesílání zpráv (objednávky, prevence, očkování) nově počítá termín odeslání za pracovní dny, není-li nastaveno odesílání o víkendech a svátcích.

  Příklady odeslání za pracovní dny:

  Je pátek, nastaven termín -1 den (1 den předem), odešle se zpráva objednaným na pondělí.

  Je čtvrtek, nastaven termín -4 dny (4 dny předem), odešle se zpráva objednaným na středu.

Konfigurace

 • Administrace frekventovaných frází v Konfigurace/Fráze

  Administrátor má nově možnost nastavit frekventované fráze zobrazované jako tlačítka pro dekurs, graviditu atp. pro jednotlivé uživatele. Dále lze toto nastavení libovolně kopírovat jednotlivým uživatelům, pracovištím apod.

 • Rozšíření možnosti konfigurace práv Upravit/Smazat cizí o omezení na přihlášené Zařízení/Oddělení/Pracoviště

  Řízení práv vychází z konceptu vlastníka záznamu, tj. uživatele, který záznam vytvořil. Možnost zásahů do záznamu dalšími uživateli lze omezit.

  Pro formuláře, které podporují detailní řízení práv upravit/mazat cizí (např. dekurs, účet), lze nastavit například tyto možnosti:

  1) záznam je dostupný pro úpravy/mazání všem uživatelům v rámci celé organizační struktury (všech zařízení) - nastaveno právo upravit/mazat cizí;

  2) záznam je dostupný pro úpravy/mazání pouze uživatelům v rámci ZAŘÍZENÍ vlastníka - nastaveno právo upravit/mazat cizí s omezením na přihlášené zařízení;

  3) záznam je dostupný pro úpravy/mazání pouze uživatelům v rámci ODDĚLENÍ vlastníka - nastaveno právo upravit/mazat cizí s omezením na přihlášené oddělení;

  4) záznam je dostupný pro úpravy/mazání pouze uživatelům v rámci PRACOVIŠTĚ vlastníka - nastaveno právo upravit/mazat cizí s omezením na přihlášené pracoviště;

Pojišťovna

 • Změna rozhraní pro odesílání dávek na pojišťovny na verzi 6.2.36 platnou od 07/2018

 • Odeslání eMailů - možnost přidat na konec textu dovětek s informací, že přílohy PDF mohou být zabezpečeny heslem
 • Automatické odesílání SMS/eMailů rozšířeno o upozornění na očkování

Informační systém SmartMEDIX®

 • Tiskový dialog: háčkem "Heslo" je umožněno jednorázově zapínat nebo vypínat zabezpečení PDF dokumentů heslem

Subjekty

 • Kartotéka - doplněn filtr Okultní krvácení

  Adepty pro FOB test lze zjistit pro tyto kategorie pacientů (výkon je 15120 nebo 15121):

  * věk 40+ výkon nikdy

  * věk 40-50 výkon nebyl 1 rok

  * věk 50-55 výkon nebyl 1 rok

  * věk 55+ výkon nebyl 2 roky

 • Možnost dočasného přidělení čísla pojištěnce ve formátu RRMMDD/???? pro případ novorozence nebo nezjištěného RČ na tlačítko v poli Číslo pojištěnce v identifikaci

Ambulance

 • Generování PDF dokumentů zabezpečených heslem - úprava pro cizince

  U cizinců, když nemají definovaný PIN, tak se jako heslo použije datum narození ve tvaru "YYYYMMDD" (např. datum narození 1.3.2011 bude heslo "20110301").

Finance

 • Finance/Přehledy/Výnosy záložka Souhrn rozšířena o možnost souhrnu za kategorie sortimentu
 • Variabilní symbol faktury lze nastavit v Konfigurace/Aplikace-Finance jako číslo dokladu (výchozí), číslo pojištěnce nebo osobní číslo (vhodné pro cizince)
 • Tisk faktur pro firmy (závodní péče) - v Konfigurace/Aplikace-Finance lze nastavit tisk osobní čísla místo jména v popisu položky

  Možnosti identifikace pacienta u položek faktur na firmy :

  a) jméno (výchozí)

  b) jméno a osobní číslo

  c) jen osobní číslo

  Doplňková volba je tisknout zároveň datum narození.

Subjekty

 • Indikace souhlasů v InfoPanelu

  * Zasílat SMS

  * GDPR souhlas se zasíláním SMS

  * GDPR souhlas se zasíláním eMailů

  * Notifikace eRp

Ambulance

 • Aktualizace Rozhraní IS eRecept verze 201704B (platná od 8.6.2018)
 • Generování PDF dokumentů zabezpečených heslem (PIN nebo číslo pojištěnce)

  SmartMEDIX umožňuje generovat PDF dokumenty zabezpečených heslem (PIN nebo číslo pojištěnce), které se uloží do počítače nebo se rovnou odesílají e-mailem.

  V opačném případě je možné takto zabezpečený dokument naimportovat do dokumentace pacienta.

 • Poukaz "Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče" (ČSSZ 89 634 0)

Pojišťovna

 • Portál ZP: Nová komunikační knihovna ASSECOPZP.dll (verze 2.6.0.37)

  Nová komunikační knihovna ASSECOPZP.dll (verze 2.6.0.37), která slouží pro odesílání dávek vyúčtování a registrací přes Portál ZP do pojišťoven č. 201, 205, 207, 213.

 • Segmenty péče/nákladů - možnost sestavit segment z IČP různých zařízení

  Pokud existuje více zařízení a např. dvě zařízení účtují pod jedním IČZ, lze nově sestavit segment pro tuto situaci a vyúčtovat dávky najednou. Pro nabídku IČP napříč zařízeními je nutno ve formuláři Pojišťovna/Smlouvy/Segmenty vybrat zatržítko vše nad výběrem IČP vpravo.

 • Vykázání přes frázi s možností změny základní diagnózy existujícího dokladu

  Pokud se vykazuje přes frázi a je u fráze nebo sdruženého výkonu zadána základní diagnóza, pak se nabízí seznam existujících nevyúčtovaných dokladů pro vykázání. Je možno vykázat na existujícím dokladu, na novém dokladu nebo nově na existujícím dokladu s možností změny základní diagnózy.

Ambulance

 • Specializované vyšetření - přidán nový stav "susp." (suspektní)

Finance

 • Výnosy (pojišťovna + finance) dodána záložka/pohled za podepisujícího k existujícímu pohledu za personál

Nástroje

 • GDPR - Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů

GDPR ochrana osobních údajů

 • Nápověda/Smlouvy Validace - Protokol o validaci
 • Nápověda/Smlouvy VOP - Všeobecné obchodní podmínky k zobrazení nebo tisku
 • Nápověda/Smlouvy Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů k zobrazení, uložení, tisku a elektronickému podpisu
 • Nápověda/Nástroje GDPR Katalog osobních údajů - seznam datových entit zpracovávaných systémem
 • Nápověda/Nástroje GDPR Katalog příjemců a operací zpracování - podpůrný nástroj pro implementaci GDPR v prostředí ZZ
 • Nápověda/Nástroje GDPR Školení personálu - podpůrný nástroj evidence školení
 • Nápověda/Nástroje GDPR Případy porušení zabezpečení - podpůrný nástroj evidence případů
 • Nápověda/Audit zabezpečení - nový nástroj pro ověření provozního nastavení
 • Nově přidán elektronický souhlas s připojením našeho operátora v rámci vyžádané vzdálené pomoci
 • Evidence souhlasů na kartě pacienta v sekci Detaily

  Systém umožňuje odesílání zpráv (SMS či eMail). Systém rozlišuje zdravotní oznámení (termín návštěvy, termín prevence) a nezdravotní nabídková oznámení (Marketing, zařazení do klinické studie apod.). Souhlasy mají časovou platnost a systém eviduje kdo souhlas zaznamenal/odebral.

  Zaslání eMailu souvisejícího se zdravotní péčí o klienta nevyžaduje souhlas.

  Zaslání SMS souvisejícího se zdravotní péčí o klienta nevyžaduje souhlas, vyžaduje však zatržení pole SMS (pro případ, že klient jakékoli SMS zázadně odmítá).

  Zaslání eReceptu vyžaduje vyběr příslušné položky ve výběrovém seznamu eRecept notifikace z CÚER.

  Zaslání nabídkového oznámení vyžaduje záznam souhlasu. SMS či eMaily mají kategorii zprávy. V rámci kategorie lze zatrhnout atribut Marketing indikující nezdravotní oznámení vyžadující explicitní souhlas.

  Explicitní souhlas lze zadat:

  1) pořízením záznamu v souhlasech

  2) Vystavením dokumentu souhlas v sekci Dokument/zpráva spolu s klikem na "Dokument představuje souhlas" dole pod textem dokumentu s výběrem příslušné kategorie.

  Pokud existuje záznam souhlasu bez kategorie, jedná se o generální souhlas se zasláním libovolné marketingové zprávy. Souhlas s vybranou kategorií je specifickým souhlasem pro tuto kategorii.

  Závěr:

  Odesílač zpráv pošle zprávu, pokud není označnená Marketing (= vyžadující souhlas). Pokud se jedná o SMS, je vyžadováno zatžení SMS u klienta.

  Pokud se jedná o zprávu vyžadující souhlas, hledá se buď specifický záznam souhlasu pro danou kategorii nebo generální souhlas (bez uvedení kategorie).

 • Konfigurace/Zařízení - lze dodat GDPR text pro tisk na vystavovaných dokladech (fakturách, účtenkách, atp.)

  Faktura má nastaveno v tovární předloze. Ostatní doklady vzhledem k absenci místa mají pole v datech pro uživatelské použití v případě potřeby.

 • Zabezpečená repozitoř obrazové dokumentace a velkých textů

  Dosud se obrazvová data případně velké texty (PDF) ukládala v souborovém systému ve sdílené složce (chráněné heslem). Nově lze tato data převést do databázové repozitoře. Tento krok je nutno provést explicitně. Horká linka je připravena asistovat s tímto převodem v případě potřeby.

  Připravujeme službu zálohování repozitoře na cloud.

 • Nástroje/Protokol změn záznamů pro sledování změn administrátorem
 • Atribut PIN u subjektů (pacient, lékař, firma) pro zašifrování dokumentů pro přenos (v přípravě)
 • Konfigurace/Aplikace-Zabezpečení možnost nastavení automatického zámku při nečinnosti

  Zámek by měl být nastaven na úrovni systému Windows. Existuje i tato možnost uzamčení aplikace.

 • Konfigurace/Aplikace-Zabezpečení možnost nezobrazit pacienty v kartotéce při nezadání filtru

  Dosud se při spuštění aplikace a zobrazení kartotéky zobrazili pacienti od příjmení začínajícím písmenem A. Tato volba umožňuje eliminovat zobrzení od A a vyžaduje zadání specifického filtrovacího kritéria.

 • Zabezpečení sdíleného sběrného adresáře laboratorních výsledků uživatelským jménem a heslem
 • Logování přístupu k položkám dokumentace je povinně zapnuto (dosud volitelné)
 • Program nově vyžaduje silnější heslo po přihláčení - délka 7 min. znaků, velká i malá písmena a číslo nebo znak.

  Po spuštění programu se objeví výzva ke změně hesla, pokud heslo nevyhovuje podmínce.

Subjekty

 • Identifikace pacienta obsahuje nově pole TITUL ZA jménem pro správné zobrazení jména s tituly
 • Karta - Identifikace - Detaily - háček "Zasílat SMS" bude povolen měnit jen uživateli, který bude mít aktivní nové právo číslo 4-ZaslSMS

Ambulance

 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2017
 • Přehled receptů - nový filtr podle skupiny pacientů
 • Přehled receptů - nový sloupec "eMail" (ve výchozím stavu je skrytý)
 • eRecept - výdaje na předpis z lékáren
 • eRecept - RLPO
 • Nový parametr "Konfigurace - Aplikace - Ambulance - Medikace/Recepty - eRecept-do názvu souboru PDF bude doplněno jméno pacienta" (ve výchozím stavu vypnuto)
 • Audiogram - nová tisková sestava "Audiogram - pravé a levé ucho samostatně".
 • Percentily - nové tlačítko "Přepsat" pro přepis dnešních hodnot percentilů do dekursu.

Pojišťovna

 • Nová verze DR 6.2.35 platná od 1. 4. 2018 (doplněk 36)
 • Doklad - možnost zrušení upozornění "Víkend" při zadání data. Upozornění lze zrušit na panelu v sekci Nastavení
 • Ambulantní doklad doplněn sloupec částka s celkovým součtem

  Částka za výkon je určena jedím ze způsobů:

  1) součinem počtu bodů a hodnoty bodu;

  2) specifickou cenou za balíčkový výkon vyjádřenou v korunách bez ohledu na body;

  3) hodnotou použitého materiálu (stomatologie, genetika)

  Sloupec Částka zobrazí výnos položky s ohledem na typ určení částky.

 • Číselník "Hromadně vyráběné léčivé přípravky (LEKY)" obsahuje homeopatika (ATC "V12")
 • Preferovaný výkon - určitý klinický výkon lze nastavit jako preferovaný

  Preferovaný výkon lze nastavit v Pojišťovna/Výkony/Zařazení. Pokud lékař vykáže nepreferovaný klinický výkon a je za daných podmínek možno vykázat lépe bonifikovaný preferovaný výkon, program při zavření dokladu zobrazí upozornění. Aby upozornění fungovalo, musí být preferovaný výkon zobrazen v InfoPanelu.

 • Doklad/frekventované - lze rozlišit zdroj pro frekventované položky na panelu z podepisujícího (výchozí) nebo přihlášeného

Nástroje

 • SMSEagle - nová privátní GSM brána
 • Automatické události - nový automat pro události objednávka, prevence a narozeniny v Konfigurace/Automatické události

  Automat lze nově konfigurovat specificky pro různá zařazení a dle mnoha kritérií: struktura, registrace, jazyk, pojišťovna atp. Automat lze vyzkoušet zatržením "Test". V tomto testovacím režimu nedochází k odeslílání zpráv, zprávy se jen logují do Nástroje/Přehledy-Protokol SMS nebo eMailů. Vygenerované zprávy lze z protokolu smazat .

 • Automatické odesílání SMS/eMailů

  V konfigurace/Automatické události je konfigurace nového odesílacího automatu. Nový automat umí aktuálně notifikaci objednávky z plánovače, blahopřání k narozeninám a odesílání prevence. V přípravě je očkování, prohlídky a dispenzarizace.

  Nový automat má tato vylepšení:

  1) lze definovat růné texty zpráv pro různá objednávací místa;

  2) lze nastavit primárně odeslání SMS a sekundárně eMailu, nemá-li pacient nastaven telefon či povoleny SMS;

  3) Lze nastavit odesílání o i víkendu nebo naopak s výjimkou víkendu či svátku (zpráva na pondělí přijde v pátek);

  4) lze zasílat různé jazykové verze dle jazyka či státní příslušnosti pacienta;

  5) automat má testovací režim (zatržítko Test), zprávy se generují pouze do přehledu s možností vymazání/opakování (Nástroje/Přehledy/Protokol SMS nebo eMailů);

  6) opakované zprávy (např. 7 dnů a 1 den před termínem).

  UPOZORNĚNÍ: program se snaží převést z minulých verzí nastavení automatu pro odesílání termínů objednávek. Prosíme klienty o validaci nastavení v Konfigurace/Automatické události. Horká linka je připavena pomoci s tímto nastavením.

 • Ruční odesílání SMS a e-mailů - v případě marketingového rozesílání se bude odesílat jen pacientům, kteří dali souhlas
 • Výběr podepisujícího - nová funkce Pracoviště z podepisujícího

  Volba Program / Identita/Podepisující umožňuje přepínat identitu lékaře (lékař s více odbornostmi na více pracovištích) či měnit podepisujícího (typicky sestra pracující pod více lékaři).

  Rekapitulace voleb na formuláři Identita/podepisující (volby se vzálemně vylučují):

  Shoda pracoviště = filtr podepisujících - horní tabulka Identita filtuje dolní tabulku Podepisující.

  Pracoviště z podepisujícího = dohledání uživatele v identitě na základě podepisujícího - dolní tabulka Podepisující dohledává odpovídající záznam v horní tabulce Identita.


,