Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 5.0.0.5028.11.2019

Informační systém SmartMEDIX®

 • Podpora komunikace s portálem Zdravel
 • Automatické prodloužení certifikátu SUKL (eRecepty, eNeschopenky)
 • Aktualizace nástroje vzdálené pomoci
 • Optimalizace výkonu

Ambulance

 • Registrace IČPE pro elektronické odesílání nových eNeschopenek (od 1.1.2020)

Nástroje

 • Podpora externího programu Schiller SEMA

Subjekty

 • V identifikaci lze nově registrovat pacienta pro zástup

  Pro případ, kdy lékař registrující odbornosti pečuje o pacienta registrovaného u jiného lékaře, lze nastavit "Zástup" v registraci. Význam je jednak z hlediska evidence (o tohoto pacienta lékař pečuje v nepřítomnosti registrujícího lékaře) a pak program automaticky nastavuje "Zástup" na ambulantním dokladu a doklad se tak nepřevede na nepravidelnou péči.

  Možnosti registrace jsou tyto:

  1) Pacient je registrovan pro dané IČP;

  2) Pacient je registrovan pro jiné IČP v rámci zařízení (systému SmartMEDIX). Program k takovému pacientovi přistupuje v režimu Zástup;

  3) Pacient je registrován pro zástup (jinak je registrován mimo zařízení).

  Jednotlivé možnosti se vzájemně vylučují, z hlediska časové platnosti je přípustná pouze jedna možnost.

 • Čekárna - integrace vyvolávacího systému Neklepat
 • Čekárna - napojení na čtečky kartiček Neklepat.cz
 • Karta pacienta má nově v nabídce Akce... položku archiv(vyřadit/zařadit). Dosud bylo možno archivovat karty pouze v kartotéce

Ambulance

 • Automatická aktualizace laboratorních žádanek
 • Možnost odeslání laboratorní žádanky přes program eZpráva
 • Úpravy vystavení receptu

  Se změnou číselníku LEKY je hlavní změnou úprava výčtu výběrníku typu úhrady léku. Nyní bude obsahovat stejné možnosti, jako se používají typy úhrady v eReceptu:

  - Úhrada pacientem (kód „P“)

  - Základní úhrada (kód „I“)

  - Zvýšená úhrada (kód „2“)

  V názvech typů úhrady jsou ponechány původní kódy pro lepší orientaci. Původní kód „C“ jsem zůstal bez názvu, aby výběrník uměl tuto úhradu zobrazit u položek léků zadaných v minulosti – u nově zadaných položek by se tato úhrada již neměla používat.

  Původní možnosti byly: P (úhrada pacientem), I (plná úhrada pojišťovnou), C (částečná úhrada pojišťovnou s doplatkem pacienta).

  Dále provedeny úpravy tisku eReceptu:

  - v tiskovém vzoru "recept VZP-10" rodné číslo změněno na datum narození a do záhlaví přidáno datum platnosti (viz obrázek č. 3.)

  - v tiskovém vzoru "recept VZP-10 - strana 1." rodné číslo změněno na datum narození a do záhlaví přidáno datum platnosti

  - zrušen tiskový vzor "recept 108 x 147 mm"

  - zrušen tiskový vzor "recept 108 x 147 mm - strana 1."

  - zrušen tiskový vzor "recept 108 x 147 mm - strana 2."

 • Přehled receptů - nový filtr "Typ notifikace eRp"
 • eRecept - přidána možnost předepsání receptu vojákovi
 • Přítomný stav - do kontextové nabídky přidána nová volba "Přepočítat přírůstky váhy a výšky"
 • Recept - při zavření okna se upozorní na nevydané recepty
 • Specializované vyšetření - nové tlačítko "Duplikovat"
 • Přehled receptů - nový filtr "Pojišťovna"
 • Byla inovována inkontinenční kalkulačka pro předpis pomůcek. Stupeň inkontinence přidán do anamnézy
 • Warfarinizace - možnost vykázat s výkonem 01443 diagnózu.
 • Přítomný stav - nové sloupce: "Hb" (hemoglobin), "Bilirubin".

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Přehledy/Doklady vyžádané péče zobrazují na záložce Četnost a náklady mimo počtu pacientů nově i náklady dokladů vyžádané péče k odesílajícím lékařům
 • Konfigurace/Apliace/Pojišťovna lze nastavit přepis jména odesílajícího lékaře u přepisu do dekursu (dosud jen IČP)
 • Přehled dokladů nově zobrazuje celkové náklady dokladu v samostatném sloupci
 • Rozlišení vykazování v případě zástupu či jednorázové péče u registrujících odborností

  Na ambulantním dokladu lze nově indikovat zástup nebo jednorázovou péči příslušným zatržítkem u neregistrovaných pacientů daného IČP. U registrujících odborností praktik, pediatr a gynekolog má tato indikace následující význam: • Pokud zástup, doklad zůstane ambulantní a nebude převeden na Nepravidelnou péči (dávky nic nehlásí). • Pokud jednorázová péče, pak doklad bude převeden na Nepravidelnou péči a dávky nehlásí převod (i pokud není zatrženo převádět A->N v dávkách). • Pokud žádná z uvedených voleb a neregistrovaný pacient, pak doklad bude převeden na Nepravidelnou péči s hlášením jako dosud (pokud je zatrženo převádět A->N v dávkách).

 • Pojišťovna/Smlouvy/Profily umožňuje nově import smluvních výkonů předaných pojišťovnami ve formátu CSV
 • Bonifikační program HYPERTENZE - po zadání přítomného stavu se nabídne vykázání výkonů bonifikačního programu pokud VZP a dispenzarizace I10
 • Bonifikační program DIABETES - po zadání přítomného stavu se nabídne vykázání výkonů bonifikačního programu pokud VZP a dispenzarizace E11* nebo E12*
 • Automatické skrývání postranního informačního panelu u dávek a konfigurací pojišťovny pro získání většího prostoru (tyto operace neprobíhají nad pacientem)
 • Možnost kontroly dokladů (dávek na zkoušku) za přihlášenou účetní jednotku pro běžné uživatele ne-administrátory

  Uživatel administrátor má v menu Pojišťovna položku Generování dávek - stávající stav.

  Běžný uživatel ne-administrátor má v menu položku Kontrola dokladů. Formulář kontroly dokladů nabízí pouze výchozí záložku pro spuštění kontroly a protokol. Kontrolu lze provést pouze za přihlášenou účetní jednotku. Protokol zobrazuje pouze chyby bez zobrazení celkového souhrnu. Kontrolu dokladů lze v právech zamezit.

  Generování dávek či kontrolu dokladů může provádět pouze jeden uživatel v daný čas.

 • Úprava účtování doplatků u ZUM/ZULP ze sdružených výkonů (očkování)

  Způsoby určení doplatků:

  1) pokud je přípravek na skladě a pracuje se se skladovou cenou, pak DOPLATEK = SKLADOVÁ_CENA - ÚHRADA POJIŠŤOVNY;

  2) pokud je přípravek v sortimentu/ceníku a je nastaveno přebírat cenu ze sortimentu, pak DOPLATEK = CENÍKOVÁ_CENA - ÚHRADA POJIŠŤOVNY;

  3) pokud je přípravek v sortimentu/ceníku a je nastaveno přebírat cenu ze sortimentu jako fixní doplatek, pak DOPLATEK = CENÍKOVÁ_CENA;

  4) pokud není nastaveno nic z výše uvedeného, přebírá se doplatek z číselníku VZP.

 • Menu Akce na dokladu má nově položku vykázat ke dni - změní datum všech nebo vybraných položek dle výběru data
 • Přehled registrací má nově možnost vygenerovat soubor KDAVKA všech registrací pro vybrané IČP a ZP
 • Nový přehled PURO pro určení úhrady

  Přehled PURO vychází ze segmentů péče (Pojišťovna/Smlouvy/Segmenty). Segment je množina IČP, která může obsahovat i jediné IČP. Na základě segmentu lze k jednotlivým ZP vypočítat či zadat hodnoty za referenční období a koeficient navýšení. Referenční hodnoty počtu unikátních ošetřených pacientů (UOP), nákladů/úhrady a PURO lze zadat za základní i mimořádně nákladné pojištěnce (MNP). Přehled se pro stanovení výsledné úhrady snaží mapovat metodiku VZP.

 • Náklady na léčbu nově zohlední neunictní výkony ze segmentů péče. V Pojišťovna/Smlouvy/Segmenty lze na panelu nastavit neunicitní výkony (ve výchozím stavu 09513) k jednotlivým segmentům
 • Pojišťovna/Výkony/Zařazení výkonů - nově lze zadat mimo konkrétní diagnózy i skupinu diagnóz přípustných k výkonu zadáním se zatržítkem, např. I_ nebo A12_
 • Pojišťovna/Smlouvy/Účetní jednotky - nově lze hromadně změnit hodnotu bodu na tlačítko pro vybrané pojišťovny a období
 • Pojišťovna/Výkony/Omezení četností obsahuje nově sloupec VZP, který zobrazuje orientační hodnotu časového omezení daného výkonu

  Původ souboru je na portálu VZP. Jeví se však, že hodnoty časového omezení některých výkonů nejsou korektní. Proto je sloupec VZP deklarován jako orientační. Pro kontroly při pořizování výkonů a v dávkách se použije původní uživatelská hodnota.

 • Sdružené výkony mají nově řádkovou poznámku pro přepis do položky dokladu

Finance

 • Opravný doklad k jinému dokladu lze vystavit jen v zařízení kde byl doklad vystaven. Lze do opravného dokladu přidávat ze sortimentu položky.
 • U položek k vyučtování se kontroluje DPH oproti sortimentu. Pokud je rozdíl, doklad nejde vystavit. (Platí jen pro plátce DPH)
 • Finance/Akce - možnost zadat slevovou akci v procentech od určitého počtu kusů daného sortimentu, např. sleva 10% pokud 2 a více kusů
 • Finance/Sortiment a ceník nově indikují špatně zadanou časově překrývající se cenu (více platných cen v jedno období)
 • Možnost přepisu vystavených dokladů do dekursu lze nastavit v Konfigurace/Aplikace/Finance v sekci ostatní. Lze nastavit buď jen přepis hlavičky dokladu nebo i položek.
 • Sortiment a ceník - možnost editace ceny přímo v sortimentu

  Nově lze cenu a sazbu DPH editovat přímo v sortimentu s tím, že se upravená cena přenese do ceníku. V Konfigurace/Aplikace/Finance lze nastavit režim časové platnosti ceny s možnosatmi:

  * změnit původní cenu bez časové platnosti (výchozí pro neplátce DPH);

  * změnit původní cenu, pokud je jiný rok;

  * změnit původní cenu, pokud je jiný měsíc;

  * změnit původní cenu, pokud je jiný den (výchozí pro plátce DPH). Toto nastavení vede plnou historii změn cen.

Objednávkový kalendář

 • Plánovač má nově konfiguraci mimo orgranizační strukturu v Konfigurace/Plánování
 • Plánovač - Přehled - nový filtr "Jen aktivní personál"

  Po zatržení filtru "Jen aktivní personál" se nebudou zobrazovat objednávky od již neaktivního personálu.

Nástroje

 • SMS nově před odesíláním upozorní, pokud odeslílaný text zprávy přesáhne délku jedné SMS a vyžádá si tak odeslání více zpráv pro jedno sdělení
 • SMS služba

Depozita

 • Skladový sortiment ZUM lze v konfiguraci skladů označit jako archivní (pro pozdější vykázání u IVF např.) pro vykázání na pojišťovnu

Konfigurace

 • Integrace externího přístroje ZAN
 • Integrace externího přístroje VixWin
 • Integrace externího přístroje Sidexis
 • Integrace externího přístroje Cardioline
 • Certifikáty SÚKLu lze naimportovat pro celé zdravotní zařízení. Odpadne potřeba certifikát rozkopírovat na ostatní uživatele.
 • Kofigurace/Personál má nově pole PlatíOd a PlatíDo, která specifikují rozsah platnosti účtu pro přihlášení. Lze dopředu nastavit platnost přihlášení pro nově příchozí nebo odchozí personál k datu
 • Nový externí program "Neklepat" - slouží k propojení SmartMEDIXu s vyvolávacím systémem Neklepat
 • Nové právo tisk v konfiguraci práv - lze např. odebrat možnost tisknout dekurs

Ambulance

 • Dekurs - v pravém bočním panelu je nové zatržítko "Zobrazit texty horních tlačítek" (ve výchozím stavu aktivní)

  Zatržítko "Zobrazit texty horních tlačítek" dává možnost na velmi úzkých monitorech (např. monitor na výšku) zobrazit všechna tlačítka (s textem by se všechna tlačítka nevešla).

 • Neschopenka - Potvrzení o trvání DPN - nová tisková sestava "Potvrzení o trvání DPN nebo karantény (2x A5 na jednu A4 vedle sebe)"

  Vytiskne stranu 1 a stranu 2 (ve formátu A5) vedle sebe na jednu stranu A4.

 • Přehled výdejů z lékáren - nová záložka "Přehled položky" (zobrazí výdeje po lékových položkách v jedné tabulce)
 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2018

  Pro rok 2018 byly zrušeny výkazy A (MZ) 1-01 pro tyto obory:

  - A004 diabetologie

  - A010 alergologie a klinická imunologie

  - A030 oftalmologie

  - A032 dermatovenerologie

  - A040 praktický lékař pro dospělé

 • Percentily - uživatel má možnost si v bočním panelu nastavil záložky (grafy), které chce skrýt nebo naopak zobrazit
 • eNeschopenka - nová tisková sestava "eNes: II. díl část A + B, III. díl - Průkaz PN a hlášení zaměstnavatele (duplex)"

  Sestava je ve formátu A4, na první straně je nahoře zobrazen II. díl část A. a pod ním je zobrazen III. díl, na druhé straně je nahoře je zobrazen II. díl část B.

Pojišťovna

 • Zprávy portálu - přidáno nové tlačítko "Smazat z programu", které smaže aktuální nebo označené zprávy z programu SmartMEDIX (na Portále ZP zprávy ponechá)

Pojišťovna

 • Doklad nepravidelné péče umožňuje zadat ORPHA kódy vzácných onemocnění

,