Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 6.1.1.5828.07.2022

Ambulance

 • Očkování COVID-19 - vytvoření druhé posilovací dávky (4. dávka očkování)
 • SÚKL ePoukaz

Pojišťovna

 • Pasport výkonu - konfigurace výkonů obsahuje tlačítko s kódem aktuálního výkonu a otazníkem, které zobrazí podrobnosti nastavení výkonu z různých míst systému
 • Přehled dokladů a výkonů umožňuje filtrovat doklady s příznakem jednorázové ambulantní péče

Pojišťovna

 • Přehled výkonů obsahuje v menu Akce... "Vyřadit výkon za podmínky", kdy podmínkou může být dg. nebo současné vykázání jiného výkonu ve dni na stejném dokladu

Informační systém SmartMEDIX®

 • Zavřít všechny karty aktivního pacienta lze na Shift+Esc nebo Shift+klik na křížek záložky

Pojišťovna

 • Seznam registrovaných pacientů, kteří se nedostavují na prevenci, lze zjistit v Pojišťovna/Přehledy/Registrace nastavením filtru Platná registrace dnes a nemá výkon od vybraného roku
 • Evidenci dokladů vrácených z dávek lze nalézt v Pojišťovna/Vyúčtování dávek/Vrácené doklady
 • Pojišťovna nově u ZUM v dokladu i přehledu léčiv indikuje, zda bylo dané léčivo vydáno přes sklad (atribut Skl)

Laboratorní výsledky

 • Infopanel - zobrazení naměřených hodnot dle NČLP

  Ve volbě Konfigurace - Aplikace - Laboratoř - Infopanel - přibyla možnost nastavení několika vybraných metod dle NČLP, které je následně možno zobrazit v infopanelu Laboratoř. (podobná funkce jako v Pojišťovně a nastavení sledování výkonů)

Ambulance

 • Recepty - Duplikace - upozornění na změnu typu úhrady léčiva

Pojišťovna

 • Identifikace/registrace disponuje nově atributem Uprchlík, který nahrazuje původní příznak registrace Uprchlík/zástup

  Nyní je možno uprchlíky registrovat u registrujících odborností po zatržení atributu uprchlík, nastavení druhu pojištění 1 a příznaku Vstoupí do dávky. Uprchlíci s dlouhodobým pobytem a předpokládanou dlouhodobou léčbou se mají registrovat (dávka 80), ale nevstupují do kapitace - nadále se vykazují výkonově. Pacienti s původním příznakem Uprchlík/zástup budou v rámci přechodu na verzi 6.1.0.5 převedeni na Uprchlík Registrovat v dávce. Pokud si zdravotnické zařízení nepřeje uprchlíky registrovat, je nutno změnit příznak registrace na Registrován v Pojišťovna/Přehledy/Registrace pacientů.

Subjekty

 • Kartotéka filtrování dle přijmení ve výchozím stavu přesouvá filtr na jméno po zadání mezery. Tento přesnu lze vypnout v Konfigurace/Uživatel/Kartotéka (vhodné pokud jsou často ošetřováni cizinci)
 • Pro telefony s Androidem lze exportovat kontakty. Export je v Subjekty/Přehledy/Adresy a kontakty - tlačítko Export Csv s hintem Kontakty Google

Ambulance

 • Dekurs - v historii zobrazen věk pacienta v den vyšetření
 • Přehled vydaných poukazů - filtr laboratorních žádanek dle laboratoře
 • Kontrola zadané diagnózy dle pohlaví
 • Laboratorní žádanky - možnost nastavit cenu šablony nebo cenu metody a následně pak natížit na účet pacienta
 • Implementace komunikačního rozhraní SÚKL ePoukaz verze 202201A, aktualizace k 29.4.2022 (verze 7)
 • Recept - v sekci Informace je nové tlačítko PDK, které zobrazí internetový číselník PDK
 • Komunikační rozhraní SÚKL eOčkování verze 202201B, aktualizace k 1.4.2022 (verze 8)
 • eOčkování - nový údaj "Členění očkování" (pravidelné/zvláštní/mimořádné/dobrovolné)

Pojišťovna

 • Doklad cest a Pojišťovna/Hromadné zadání/Cesty umožňují nově zobrazit trasu a vzdálenost v prohlížeči na tlačítko Trasa (F9)
 • Doklad umožňuje upravit chování klávesy Enter. Lze nastavit pole (na panelu v nastavení), na kterém Enter odřádkuje a založí nový záznam. Výchozí je řádková dg. pro ambulantní a počet pro vyžádanou
 • Doklad ZUM/ZULP - atributy BALENÍ a SÍLA, které jsou sloučeny v atributu DOPLNĚK, lze nově pro lepší názornost vypsat v poznámce ZUM/ZULP není-li poznámka vyplněna (zobrazení lze zapnout v nastavení)
 • Nový typ dokladu Optický pro oftalmologii včetně vykázání v měsíční dávce
 • Přehled výkonů rozšířen o atributy číslo dokladu, číslo dávky a datum odeslání na portál
 • Možnost definice seznamu diagnóz, které jsou přípustné k výkonu v Pojišťovna/Výkony/Zařazení. V dokladu se předvyplní první dg. ze seznamu
 • Přehled PURO nabízí nově hodnotu NOP - Nově Ošetření Pacienti = byly ošetřeni v aktuálním a nebyli ošetření od počátku referenčního do počátku aktuálního období Hodnota se vyčíslí na tl. Přepočet
 • V Dávkách lze na panelu na záložce Protokol nastavit Sledované výkony (seznam oddělený mezerou, lze i zkráceně např. 0951_ ) pro zobrazení počtu výkonů v tabulce protokolu dávek
 • Přehled dokladů a výkonů má nově na tlačítko Akce.../Akce na detail (otevření formuláře). Možnosti jsou: a) doklad; b) karta pokud klik na pacienta, jinak doklad; c) karta pacienta

Finance

 • Přehled Finance/Výnosy celkem (pojišťovna + finance) přeřazen z administrátorského do běžného přístupu (nunto odebrat v právech, nemá-li být přehled přístupný všem uživatelům)
 • Evidence vozidel ve Výkazu cest byla rozšířena od další atributy (VIN, účel použití, cena vozidla) a byla zavedena evidence pojištění vozidla s historií
 • Přehled výnosů má rozšířen souhrn o podepisujícího (~nositele výkonu) a možnost zobrazení za nové pacienty (neměli doklad před obdobím)

Nástroje

 • Automatické události mají nově akci odeslat preferovaně eMail alternativně SMS

Depozita

 • Naskladnění - doplnění šarží a expirací z číselníku u propuštěných neexpirovaných vakcín

Depozita

 • Sklady nový formulář Poptávky pro objednávání chybějícího či docházejícícho skladového sortimentu

,