Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 4.2.2.006.02.2019

Subjekty

 • Kartotéka - pokud je pacient vyhledáván dle RČ/čísla pojištěnce a v kartotéce není, avšak je v archivu, program upozorní a nabídne otevření karty

Ambulance

 • Přehled výdejů v lékárnách - nový sloupec "LékyNaReceptu", zobrazí seznam názvů léků na receptu patřící k danému výdeji v lékárně
 • Přehled práce neschopných - nová tisková sestava "Přehled práce neschopných (bez dgn)"
 • Přítomný stav - nové tlačítko "Cockroft-Gault", které spočítá odhad clearance kreatininu dle Cockrofta a Gaulta.

Pojišťovna

 • VZP ČR opět zprovoznila již zrušenou B2B úlohu „Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci“, takže jsme funkci „Stav pojištění“ navrátili do původní podoby.

Obrazová dokumentace

 • Nová verze SmartMEDIX Foto pro Android i iOS

Informační systém SmartMEDIX®

 • Podpora tonometru SunTech CT40

Ambulance

 • Implementována podpora systému ZDRAVEL pro výměnu zdravotních informací mezi lékaři a pojištěnci. Více na www.zdravel.cz
 • Přítomný stav - aktualizace výpočtu SCORE
 • eNeschopenky - aktualizace e-Podání HPN na formát HPN18.

  Hlášení ošetřujícího lékaře - aktualizace poukazu/tiskopisu na verzi ČSSZ 89 608 6.

 • Diabetes Mellitus 2 - přidán nový údaj eGFR (glomerulární filtrace)
 • Specializované vyšetření - Okultní krvácení - nová tlačítka pro vykázaní nových výkonů 15118 a 15119

Pojišťovna

 • Číselník PZT - úprava zobrazení ceny u nových položek platných od 1.1.2019

  Od 1.1.2019 jsou v číselníku nové položky (kód položek začíná na "4", např. foniatrické pomůcky), které nemají definovánu maximální cenu koncipovanou ke konečnému spotřebiteli (pole MFC) a mají definovánu jen maximální úhradu VZP (pole MAX). U těchto položek bude program ve sloupci "Pojišťovna" nabízet maximální úhradu VZP (pole MAX) a ve sloupci "Pacient" bude uvedena cena nula. U ostatních položek se nic nemění.

 • Přehled výkonů záložka souhrn doplněn o Souhrn výkonů dle personálu na pracovištích
 • Nové věkové indexy na základě Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

Finance

 • Účet pacienta obsahuje nově tlačítko Historie umožňující zobrazit náhled minulých položek
 • Výběr identity při vystavení dokladu. Identita při vystavení určuje číselnou řadu dokladu

  V konfigurace/Uživatel/Finance lze nastavit předvýběr Identity při vystavení dokladu. Lze nastavit:

  1) Identita z přihlášení (výchozí)

  2) Prázdná identita - nutno zvolit (pro případ, že je nutné, aby se uživatel typicky recepční zamyslel, jakou identitu zvolit)

  3) Dohledat identitu z položek - identita se nastaví na základě místa, kdy byly položky pořízeny

 • Sortiment a ceník - možnost procentuálního přecenění všech nebo vybraných položek (položka Akce.../Přecenit procentuálně)

Nástroje

 • Konfigurace frází - nově lze přidat (myší přetáhnout) skupinu frází na libovolné místo v orgranizační struktuře, např. na pracoviště (původně bylo možno jen na jednotlivý personál)

Laboratorní výsledky

 • Možnost přímého příjmu laboratorních výsledků integrovaným HL7 serverem
 • Možnost přepisu laboratorních zpráv do dokumentů pacienta

Ambulance

 • Percentily - uživatel má možnost si v bočním panelu nastavil záložky (grafy), které chce skrýt nebo naopak zobrazit
 • eNeschopenka - nová tisková sestava "eNes: II. díl část A + B, III. díl - Průkaz PN a hlášení zaměstnavatele (duplex)"

  Sestava je ve formátu A4, na první straně je nahoře zobrazen II. díl část A. a pod ním je zobrazen III. díl, na druhé straně je nahoře je zobrazen II. díl část B.

Pojišťovna

 • Zprávy portálu - přidáno nové tlačítko "Smazat z programu", které smaže aktuální nebo označené zprávy z programu SmartMEDIX (na Portále ZP zprávy ponechá)

,