Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 5.2.0.12119.10.2020

Informační systém SmartMEDIX®

 • Externí programy - podpora Seca váhy s aktualizací přítomného stavu

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - přímé odesílání žádanky do ÚZIS
 • Nabídka poukazů a posudků integrována přímo do hlavní nabídky "Ambulance"

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Hromadné zadání výkonů (datlovač) umožňuje nově vytvořit na postranním panelu ad-hoc vzor pro opakované zadání seznamu výkonů na tlačítko
 • Preferovat základní dg. z dekursu při zakládání nového dokladu na pozadí (např. při vykázání očkování, očkovací dg. se uvede jako řádková) je nová volba v Konfigurace/Aplikace/Pojišťovna

Informační systém SmartMEDIX®

 • Externí programy - podpora váhy Seca s aktualizací přítomného stavu

Ambulance

 • eRecept - aktualizace Rozhraní IS eRecept verze 201704D update 2

  Zobrazení varování na blížící se exspiraci hesla SÚKL účtu nebo chyby ohledně na vyexspirování hesla během vytváření eReceptu.

 • Trvalá medikace - nové tlačítko "LZ" pro přenesení léčivých přípravků (HVLP reg.) z lékového záznamu do trvalé medikace
 • Laboratorní žádanka - kategorizace do skupin
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 17.9.2020
 • Evidence gravidit v anamnéze pro ne-gynekology nebo jako zjednodušený zápis historie gravidit (datum ukončení, závěr, pohlaví dítěte a poznámka)
 • Lékový záznam - nové tlačítko "Interakce" - zobrazí lékové a potravinové interakce léčivých přípravků (HVLP reg.) na lékovém záznamu

Pojišťovna

 • Hromadné zadání výkonů (datlovač) umožňuje duplikovat minule použitou základní dg. dokladu a IČP/odb/datum u vyžádané péče
 • Odběrový stan Covid-19: SmartMEDIX umožňuje hromadné zadání výkonů do tabulky s následným vykázáním výkonů v separátní dávce

  Pro konfiguraci pracoviště Odběrový stan Covid-19 je tento postup:

  1. Založit pracoviště Odběrový stan pod příslušným zařízením/oddělením a přidat personál (Konfigurace/Zařízení).
  2. Založit účetní jednotku s existujícím IČP na pracovišti Odběrový stan (Pojišťovna/Smlouvy/Účetní jednotky).
  3. Zapisovat pacienty přes Pojišťovna/Hromadné zadání (datlovač), vybrat záložku Vyžádaná péče a příslušnou účetní jednotku
  4. V rámci vyúčtování vytvořit dávku za účetní jednotku Odběrový stan a tuto Uložit jako na požadované médium (USB, CD) a přenést k proplacení.

 • Vykázání ZUM/ZULP lze nově s diagnózou LVDG bez kategorie respektive při zadání interní kategorie 1 indikující úhradu UHR1 (některé ZP vyžadují uvedení dg. bez kategorie)
 • Exporty dávek lze zobrazit najednou za celý rok

Finance

 • Pro LDN a ústavy lze hromadně generovat periodické příspěvky do účtů za pobyt/stravu/ubytování v Finance/Hromadné generování příspěvků na základě předpisu z Identifikace/příspěvky

Laboratorní výsledky

 • Přijaté laboratorní výsledky - možnost přidat komentář ambulance k poukazu
 • Přijaté laboratorní výsledky - možnost aktivovat vizitku

Pojišťovna

 • Parametrické úpravy těhotenských balíčků, aby program nadměrně neupozorňoval. Vykázání signálních výkonů 63411 a 63413 je nově povinné pro indikaci naplnění balíčku 2. a 3. trimestru v InfoPanelu

  Naplnění balíčku v infopanelu je čistě informativní věc. Pokud si lékař přeje, aby se balíček zobrazoval jako naplněný bez vykázání signálních 63411/63413, pak stačí v Konfigurace/Výkony/Těhotenské balíčky nastavit minimální počet vykázání na 0 pro jednotlivé pojišťovny.

 • Foniatrie úprava vykazování pomůcek dle pravidel od 1.9.2020

Pojišťovna

 • ZAVEDENÍ NOVÉHO VZP VÝKONU 01300 – (VZP) – DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Ambulance

 • eNeschopenka - B2B rozhraní pro elektronickou neschopenku aktualizováno na API 1.11 platné od 14.8.2020
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nová verze elektronické žádanky platná od 14.8.2020
 • Lékový záznam - nové tlačítko "Recept" pro přenesení označených léčivých přípravků (HVLP reg.) z předpisů na LZ do volby "Recepty"

Pojišťovna

 • Při vykazování těhotenských balíčku existují nově usnadnění pro zjednodušení práce s graviditou

  Formulář Gravidita lze zobrazit a upravit (zahájit/ukončit) z formuláře těhotenského balíčku. Dále se nabídne zahájení gravidity při kliku na tlačítko balíček nebo ukončení gravidity při vykázání výkonu, který nesouvisí s graviditou (např. 63022 po ukončení těhotenství v jiném zařízení, o kterém program neví).

 • Slučování shodných položek dokladů vyžádané péče v dávce ve dni (pokud vznikly 4 položky daného výkonu 1x, bude v dávce 1 výkon 4x)
 • Inovované přehledy pojišťovny mají nový postranní filtr Seznam (seznam = uživatelsky definovaná skupina pacientů) filtrující záznamy vybrané skupiny pacientů za daných podmínek

Ambulance

 • eRecept pro vojáka

  Ve zdravotní kartě pacienta v sekci "Identifikace", v záložce "Detaily" je nový údaj "Typ". Jestliže je pacient vojákem AČR, tak do údaje "Typ" lékař nastaví hodnotu "Voják".

  Potom když se v eReceptu vybere léčivý připravek s např. se základní úhradou, tak program odešle do CÚeR základní úhradu na zaměstnavatele.

  Pacient musí být pojištěn u VoZP (kód 201).

 • Lékový záznam - nové tlačítko "Přepsat", které přepíše aktuální nebo označené lékové položky z předpisů (receptů) do schránky, aby se tento text dal vložit kamkoliv (např. do dekursu)
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 22.6.2020

Pojišťovna

 • Úprava pravidel pro vykazování výkonů 01543, 09555, 09615 a 09543

  • Odbornosti 001/002 vykazují 01543 bez ohledu na věk;

  • Odbornosti 603/604 vykazují ke klinickému výkonu výkon 09555/09615, pokud je výkon ve smluvních u dané pojišťovny a pacient má odpovídající věk, jinak 01543;

  • Odbornosti specialistů vykazují ke klinickému výkonu výkon 09555/09615, pokud je výkon ve smluvních u dané pojišťovny a pacient má odpovídající věk, jinak 09543.

 • Export dávek a dávky samotné již není nutno ukládat na disk před odesláním - odeslání probíhá přímo z programu/databáze

Konfigurace

 • Podpora externího programu RadiAnt

Datový můstek

 • Podpora NewtonDictate

Informační systém SmartMEDIX®

 • SmartKOM on-line komunikátor mezi lékařem a pacientem

  Modul SmartKOM (Subjekty/SmartKOM Ctrl+Shift+M):

  1) Lékař nad vybraným pacientem založí záznam schůzky, čímž se založí virtuální místnost;

  2) V dalším kroku se Pacientovi odešle email s informacemi pro připojení tlačítkem Odeslat – odkaz do virtuální místnosti a volitelně doplňující text lékaře, např. navržený čas schůzky;

  3) Lékař v navržený čas přímo ze SmartMEDIXu vstoupí do připravené virtuální místnosti z přehledu připravených místností tlačítkem Zahájit;

  4) Pacient ve vybraný čas na svém zařízení klikne na odkaz z emailu pro vstup do místnosti, pro kontrolu zadá svůj email a vzdálená schůzka započne. Na straně pacienta existují dvě možnosti indikované dvěma odkazy v e-mailu, jak spojení realizovat:

  a. První odkaz realizuje spojení prostřednictvím internetového prohlížeče pacienta. Zde existuje určité omezení, SmartKOM funguje s prohlížeči Chrome, Firefox, Edge (nový Chromium) a Safari;

  b. Druhý odkaz nabídne stažení programu SmartKOM, který po instalaci realizuje schůzku nezávisle na instalovaném prohlížeči v prostředí Windows.

Ambulance

 • Náhled do lékového záznamu pacienta

  Úpravy volby Recepty:

  - nové tlačítko "LZ" (lékový záznam) pro načtení lékového záznamu pacienta z CÚeR. Podaří se načíst pouze lékové záznamy pacientů, kteří dali souhlas k nahlížení lékařům. V pravém bočním panelu "Nastavení", v dolní části jsou parametry pro lékový záznam. Lze nastavit počet měsíců pro načtení lékového záznamu, počet znaků ATC pro zjišťování duplicit a vypnout nebo zapnout automatickou kontrolu duplicit na lékovém záznamu před vystavením nového eReceptu.

  - před vystavením eReceptu se automaticky spustí pro předepsané léky ověření duplicit na lékovém záznamu pacienta. Když se najde alespoň jedna duplicita, tak program upozorní na tuto skutečnost dialogem, jestli si lékař přeje pokračovat v odesílání eReceptu. Automatické ověřování lze vypnout, nebo opětovně zapnout v pravém bočním panelu "Nastavení", v dolní části jsou parametry pro lékový záznam.

  - v menu "Akce..." je nová volba "Ověření duplicity na lékovém záznamu". Volba aktuální položce léku v tabulce ověří existenci duplicit na lékovém záznamu pacienta.

 • Aktualizace eNeschopenky na poslední verzi komunikačního rozhraní s ČSSZ

  - nové příchozí notifikace z ČSSZ indikující změnu aktuálního lékaře na dané neschopence (dovíme se, že nám jiný lékař převzal pacienta do své péče)

  - ČSSZ poskytla nové služby pro načtení neukončených DPN. Mělo by lépe fungovat převzetí DPN do své péče u policistů, vojáků apod.

 • Recept v listinné podobě má od 1.6.2020 pouze jednu položku
 • Anamnéza - Přítomný stav - přidány nové položky D-dimery, Troponin, NT-proBNP
 • Specializovaná vyšetření - Okultní krvácení

  Možnost zadat datum vydání testu na OK. Tak aby bylo možno sledovat, zda jej pacient obdržel.

 • Nový přehled "Důležité informace k léčivému přípravku (poznámky k LP)"

Pojišťovna

 • Možnost sledování limitů vybraných skupin kódů HVLP/PZT pro ZUM/ZULP, poukazy ORT a recepty

  V pojišťovna/výkony/Limity skupin léčiv a PZT lze nadefinovat skupiny kódů, které jsou následně sledovány (poukaz ORT) nebo lze tyto zobrazit v Pojišťovna/Přehledy/Limity HVLP/PZT.

 • Pojišťovna/Výkony/omezení kombinací lze nově nastavit za kalendářní měsíc či rok
 • Přehledy dokladů a výkonů obsahují nově grafy a pole datum vykázání (např. výkony zobrazují vytíženost nebo podíly pojisťoven, výkonů, personálu atp.)
 • Přehled denní souhrn byl výkonově optimalizován a obsahuje novou záložku "Pracoviště"
 • Podpora datového rozhraní verze 6.2.40 s účinností od 1. 6. 2020
 • Pojišťovna profily výkonů: pokud se nastaví hodnota bodu pro specifický výkon na 0, pak tento má v dávce odchází s hodnotou 0 (jako signální)

  Atribut hodnota u výkonu znamená: * hodnota = 0: signální výkon s nulovou hodnotou; * 0 < hodnota <= 2: hodnota bodu specificky pro daný výkon (nepoužije se hodnota bodu z účetní jednotky); * 2 < hodnota: přímá částka do dávky (např. zákroky).

 • ZUM/ZULP/PZT při zadávání na dokladu je na poli počet možnost vyvolat číselník, který obsahuje příklady posledního použití dle četnosti a kalkulačku pro výpočet množství

  Např. Použije se 1 jednotka z 5 => do dokladu 0,2 Použije se 6 jednotek z 200 => do dokladu 0,03 atp.

Finance

 • Lze rozlišit sazbu DPH 0% jako nepodléhající DPH (sazba s kódem 0%) nebo nově osvobozeno od DPH (sazba s kódem Osv)

Nástroje

 • Možnost odesílat SMS na zahraniční mobilní čísla náležejících do EU

Depozita

 • Skladová objednávka umožňuje z hlavního formuláře skladů sestavit seznam docházejících či chybějících položek

  Vznikl nový přehled skladové objednávky a možnost naskladnit či přeskladnit položky z objednávky (z panelu Objednávky).

 • Sklady nově umožňují práci s GTIN kódem preparátů, což je QR kód obsahující údaje nad rámec běžného EAN kódu zboží

  GTIN kód obsahuje:

  - Kód přípravku;

  - Sériové číslo;

  - Číslo šarže;

  - Datum použitelnosti.

  Při skladových operacích s 2D čtečkou tak odpadá nutnost zadat/vybrat šarži, expiraci a sériové číslo.

Ambulance

 • Aktualizace poukazu "Žádanka na vyšetření COVID-19". Do žádanky přidán nový výběrník možností RAPID testu.

Pojišťovna

 • V dokladu do vedlejších diagnóz lze uvést diagnózy se znakem "*" znamenající související symptomy/projevy

Informační systém SmartMEDIX®

 • Vylepšení podpory HiDPI

Ambulance

 • Nový poukaz "Žádanka na vyšetření COVID-19". Poukaz umí naplnit a odeslat elektronickou žádanku na ÚZIS.

Pojišťovna

 • U těhotenských balíčků (úhrady za trimestr) lze nastavit délku danou počtem dnů od posledního vykázání signálního výkonu

  S délkou balíčku se pracuje v případě, že nebylo nastaveno ukončení gravitidy v kartě nebo výkázán 63895/63896. Pokud balíček trvá, program zamezuje vykázání výkonů 09119,09123,09133,09219,09223,09511,09513,09523,09532,63021,63022,63023,63115,63417,63532.

  Výchozí hodnota je 84 dnů od posledního vykázání 63897/63898/63899. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 1-100 dnů v Pojišťovna/Výkony/Těhotenské balíčky.

Nástroje

 • Odesílání eMailů - podpora pokročilejších komunikačních protokolů, které umožní komunikaci s eMailem Seznam.cz

Stomatolog

 • Možnost popisu stavu chrupu výběrem značek

Obrazová dokumentace

 • Aktualizace modulu DiCOM

Ambulance

 • eRecept - tisk 2 receptů na jednu stranu A6 (název sestavy "eRecept - průvodka (A6) - 2 recepty")

Pojišťovna

 • Výkony úhrady péče v trimestu (těhotenské balíčky) refletují ukončení gravidity v kartě pacientky

  Pokud pacientka porodila a vykazují se výkony prohlídek, pak je optimální nastavit datum ukončení gravidity v kartě, aby program nehlásil, že by výkony neměly být vykázány s ohledem na výkony úhrady péče v trimestru. Informace o proběhlém porodu je u pojišťovny - porodnice vykázala, avšak program nemá jak tuto skutečnost zjistit.

  Těhotenský balíček trvá 84 dnů od posledního vykázání 63897/63898/63899 nebyl-li vykázán výkon 63896. Těhotenský balíček nemusí být vykázán přesně na počátku trimestu a porod může nastat dříve než v určeném termínu. Proto je trvání trimestru v délce 84 dnů od vykázání výkonu jen orientační.

 • K telefonické konzultaci 09513 je možno vykázat výkon epizoda péče 01543 pro odbornosti vykazující epizodu (001, 002 a 603) platnost od 1.3.2020

  Dávky od 1.3.2020 nehlásí, že byla vykázána epizoda péče 01543 bez souvisejícího výkonu, pokud byla vykázána telefonická konzultace 09513.

  Pokud si přejete, aby program upozorňoval na možnost vykázání epizody péče 01543 k telefonické konzultaci 09513, pak je nutno zadat/nastavit poplatek ANO u 09513 v Pojišťovna/Výkony/Zařazení.

Finance

 • Opravný doklad nově umožňuje zadat důvod vystavení pro vnitřní analytické rozlišení

  Výčet důvodů:

  1) Odstoupení klienta,

  2) Změna léčby,

  3) Nečerpaná péče,

  4) Omylem vystaveno,

  5) Násobně vystaveno,

  6) Nesprávný odběratel,

  7) Oprava sazby daně,

  8) Výpadek poskytovatele,

  9) Zásah vyšší moci.

  Přehled oporavných dokladů je v Finance/Přehledy/Doklady opravné. Důvod lze v přehledu měnit u jednotlivých dokladů.

  Pokud v souvislosti se SARS-CoV-2 zdravotnické zařízení zaznamená požadavek na vrácení záloh u přímo hrazené péče, lze uvedením důvodu např. "Zásah vyšší moci" vyčíslit finanční dopady a odlišit běžné opravné doklady.

 • Automat pro odesílání neodeslaných EET dokladů v běžném režimu, které se nepodařilo odeslat v okamžiku vystavení

Nástroje

 • Konfigurace/Řady nově obsahují Seznam všech aktivních řad vybraného druhu pro usnadnění konfigurace např. pokladen

Informační systém SmartMEDIX®

 • Hlavní nástrojová lišta programu - lze upravit výšku lišty dle potřeby pomocí Control + kolečko myši nad lištou
 • Podpora propojení s externím programem Fowler. Možnost přenosu výsledku přímo do audiogramu.
 • Barevná indikace přihlášeného uživatele či aktuální identity se nově bere rovněž z pracoviště

  Pokud uživatel pracuje na více pracovištích, je účelné uživateli na pracovišti přidělit barvu v Konfigurace/Zařízení. Pokud je v systému mnoho uživatelů, pak se velký počet barev může stát málo indikativním a je lepší nastavit barvy pro jednotlivá pracoviště. Barva přihlášeného uživatele či aktuální identity se bere v prioritě:

  1) uživatel na pracovišti (Konfigurace/Zařízení-personál)

  2) personál bez ohledu na pracoviště (Konfigurace/Personál)

  3) přihlášené pracoviště (Konfigurace/Zařízení-pracoviště)

Ambulance

 • Přehled práce neschopní - záložka Potvrzení trvání - v bočním panelu lze nastavit počet dnů od zahájení neschopnosti pro indikaci neodeslaných potvrzení trvání
 • ÚZIS Hlášení novotvaru
 • Aktualizace číselníku Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 v souvislosti s COVID-19

  Změny v číselníku:

  - vyhrazení kódu U07.1 pro případy onemocnění COVID-19

  - vytvoření nového kódu U69.75 pro nepotvrzené případy Podezření na onemocnění COVID-19

 • Neschopenka: nový tiskopis "Potvrzení o nařízení karantény"
 • Recept: v panelu "Informace" je nové tlačítko "DILP", které ze SÚKLu stáhne a zobrazí důležité informace k léčivému přípravku (poznámky k LP)
 • eRecept: od 1.3.2020 je ministerskou vyhláškou opět povoleno vystavit až 2 položky na recept
 • Dekurs: boční barevný pruh dle barvy pracoviště
 • V přítomném stavu lze zrušit okno bonifikačního programu pro dispenzární skupiny hypertenze nebo diabetes

  Zrušení lze provést v Konfigurace/Uživatel/Ambulance - "Zobrazit okno Bonifikační program při splnění podmínek (dispenzární skupina hypertenze, diabetes apod.)"

 • Nová verze eReceptu 201704C

  Změny stručně:

  - když není znám telefon na pacienta, tak se odešle v eReceptu nový údaj "kontaktní adresa".

  - léčebné konopí:

  - nově se u konopí musí povinně určit léková forma a cesta podání. Před uložením konopí program zobrazí dialog pro zadání těchto údajů. Duplikace konopí nové údaje automaticky převezme z duplikované položky.

  - upraveno ověření předpisu (tlačítko "Akce - RLPO"), které umí použít nový údaj "MnozstvíKonopíZP" (množství hrazené ze zdravotního pojištění) pro ověření. Vyplní se, když se uvede základní úhrada (když se uvede úhrada pacient, tak se tento údaj pro ověření nepoužije).

 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2019

Pojišťovna

 • Nová verze datového rozhraní 6.2.39 pro dávky od 1.3.2020
 • Těhotenské balíčky lze vykazovat i pro druh pojištění 4 za předpokladu registrace pacientky
 • Lze nastavit/omezit typ dokladu pro vykázání smluvního výkonu

  V Pojišťovna/Smlouvy/Profily lze nastavit typ nebo typy dokladu pro vykázání daného výkonu. Pokud je např. přípustné vykázání epizody 01543 pouze na ambulantním dokladu, je nutno nastavit ve sloupci TypDok hodnotu "A".

  Lze nastavit A = ambulantní, V = vyžádaná, N = nepravidelná, S = stomatologická, U = ústavní.

Pojišťovna

 • Výkon 01543 epizoda péče lze pro odbornost 603 vykázat bez ohledu na věk či registraci pacientky
 • Bonifikační programy Hypertenze a Diabetes nově i pro poj 205 a 207 (dosud jen 111)

  Hypertenze se týká odborností 001, 101, 107

  Diabetes se týká odborností 001, 103

 • Pojišťovna/Dávky/Faktury - po dávkách lze odeslat faktury jako PDF mailem např. účetní

Finance

 • EET konfigurace pokladen rozšířena od atribut EETod

  EET pokladnu lze nakonfigurovat dopředně s počátkem odesílání od 1.5.2020 pro 3. a 4. vlnu EET. Konfigurovat pokladny lze v Konfigurace / Pokladny/EET a kurzy. Pro EET je definice pokladny či pokladen nutností. Tlačítkem lze nastavit způsob číslování EET dokladů (pokračovat v řadě nebo od počátku).

Pojišťovna

 • Výkon 01543 s názvem "Epizoda péče/kontakt od 18-ti let" lze nově vykázat i pod 18 let pro registrované pacienty odborností 001 a 603

  Výkon 01543 se vykazuje společně s výkonem klinického vyšetření provedeného pojištěnci staršímu 18 let při návštěvě všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost a u ambulantního gynekologa a při návštěvní službě poskytnuté všeobecným praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost. Všeobecní praktičtí lékaři a ambulantní gynekologové mohou vykázat tento výkon i u pojištěnce mladšího 18 let, pokud mají takového pojištěnce v péči.

  Konfiguračně lze změnit věkovou hranici pro odesílání 01543/09543 z výchozí hodnoty 18let v Pojišťovna/Smlouvy/Parametry.

 • Dávky automaticky doplňují 01543,09543,09555,09615, pokud je nastaveno na záložce Vykázat, existuje související výkon a pacient má adekvátní věk případně je registrován

  Pro období od 1.1.2020 dávky nově indikují možnost vykázat nebo umožňují automatické vykázání výkonů 01543, 09543, 09555 nebo 09615 za podmínek: 01543: odbornost 001, 002, 014, 603, 604; výkon se zařazením POPLATEK; věk 18+ nebo registrovaný pacient (vyjma 002); 09543: odbornost ambulantní specialista; výkon se zařazením POPLATEK; věk 18+; 09555: odbornost ambulantní specialista; výkon se zařazením KLINICKÝ; 0<= věk < 6; 09615: odbornost ambulantní specialista; výkon se zařazením KLINICKÝ; 6<= věk < 18.

Ambulance

 • Program indikuje nevystavená potvrzení o trvání ve stavové liště a v přehledu DPN na záložce Potvrzení o trvání

  Program indikuje nevystavená potvrzení o trvání, pokud není vystaveno 14. den po zahájení a pak každých 28. dní od posledního potvrzení o trvání DPN. Klik na ikonu DPN ve stavové liště otevře přehled DPN.

Pojišťovna

 • Dávky automaticky převádějí 09543->01543 v případě odborností 001, 002, 014, 603, 604

Pojišťovna

 • Do smluvních výkonů přidán automaticky kód 09615 k výkonu 09555 pro ambulantní specialisty. Výkon se nabízí k vykázání analogicky jako 09555 k vykázanému klinickému výkonu

  09615 (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ U DĚTÍ VE VĚKU OD 6 DO 18 LET

Ambulance

 • K nové eDPN 2020 byl dopracován automat, který na pozadí analyzuje stav podání a stahuje notifikace k otevřeným případům

Pojišťovna

 • Do profilů smluvních výkonů odbornosti 001 budou automaticky přidány výkony 01026 a 01204

  01026 ČASNÝ ZÁCHYT DEMENCE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

  Výkon je určen k testování seniorské populace s cílem včasného záchytu demence. Provádí se u osob nad 65 let do 80 let 1krát za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou.

  01204 PÉČE O PREDIABETIKA PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

  Vyšetření prediabetika, který je dispenzarizován u praktického lékaře. Pacient musí splňovat diagnostická kritéria prediabetu podle Doporučeného postupu Prediabetes. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 09532.

 • Náhrada výkonu 09543 výkonem 01543 epizoda péče pro odbornosti 001, 002, 014, 603, 604 a pacienty od 18-ti let

  01543 EPIZODA PÉČE/KONTAKT U PACIENTŮ OD 18 LET VĚKU (18+0) V SOUVISLOSTI S KLINICKÝM VYŠETŘENÍM V ORDINACI LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE

  Výkon bude automaticky přidán do profilů smluvních výkonů odborností 001, 002, 014, 603, pokud v profilu existuje 09543.

 • Nová náplň těhotenských balíčků a úprava funkčnosti balíčků a vykazování

  Pro péči o těhotné registrované pojištěnky platí:

  a) Úhrada péče v trimestu:

  první: 63897, druhý: 63898, třetí: 63899;

  b) Signální výkony pro vykázání kontaktu s nulovou hodnotou:

  63053, 63055, 63411, 63413, 09215 (pro ZUM/ZULP);

  c) Výkony nevykazované, pokud úhrada dle bodu a):

  09511, 09119, 09123, 09133, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417, 63532.

  Výkony 63876, 63897, ,63898 a 63899 budou automaticky přidány do profilů smluvních výkonů odbornosti 603.

Informační systém SmartMEDIX®

 • Podpora přenosu vyšetření z přístrojů SunTech (CT40)
 • Podpora tisku na virtuální tiskárně eZpráva (lékařský email)
 • Import audiogramu přes GDT rozhraní

Ambulance

 • Úprava eReceptu dle požadavků platných od 01.01.2020
 • Nové rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) platné od 01.01.2020
 • Nové hlášení ošetřujícího lékaře platné od 01.01.2020
 • Nové potvrzení o trvání DPN platné od 01.01.2020
 • Nová žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání DPN
 • Nová žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání DPN v období 7 dnů po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění
 • Nová žádost o udělení souhlasu k povolení změny pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce v době DPN z důvodu pobytu v cizině
 • Nová žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce
 • Úprava poukazu ORT dle požadavků platných od 01.01.2020
 • Aktualizace indikačních omezení

Pojišťovna

 • Doklad nepravidelné péče umožňuje zadat ORPHA kódy vzácných onemocnění

Finance

 • Evidence vozidel rozšířena o období, do kdy platí STK a textovou poznámku

Informační systém SmartMEDIX®

 • Uvedení důvodu pro přístup do dokumentace pacienta lze vynutit nastavením v Konfigurace/Aplikace/Zabezpečení zatržením příslušné volby a nastavením výčtu důvodů

Ambulance

 • Dekurs a Dokument nyní zahrnují kontrolu pravopisu (Windows 10)
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 25.11.2020
 • Číselník diagnóz nabízí nově nedávné dg. vybraného pacienta
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 2.11.2020
 • Změna data dekursu umožňuje nově na zatržítko v dialogu zároveň změnit datum v programu pro následné vykazování

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Výkony/Zařazení lze nastavit výchozí počet při zadání výkonu. Hodí se např. pro výkony vykazované na párových orgánech nebo všude, kde se používá počet jiný než 1

Finance

 • Při změně data vystavení u faktury se nabídne změna data splatnosti dle délky splatnosti v konfiguraci

Depozita

 • Úprava skladů pro práci s položkami ZUM/ZULP v rámci balení

  Výchozí režim skladové evidence ZUM/ZULP je na balení. Sklad eviduje celá balení, na pojišťovny se účtují rovněž celá balení. Pokud jsou evidovány jednotlivé kusy v rámci balení, např. u injekcí kdy balení obsahuje 10ks, pak je nutno nastavit v Konfigurace/Sklad/Sortiment atributy takto: vBalení = 10; Výchozí vyskladnění = 1; naPoj = 0,1. Nebo jiný příklad vBalení = 4; Výchozí vyskladnění = 1; naPoj = 0,25. Atribut naPoj znamená poměr 1/vBalení. Je velmi žádoucí uvést u skladového sortimentu měrnou jednotku, např. bal, ks, inj apod. Pokud se pracuje se skladovou cenou, pak je tato za 1ks a pro vykázání na poj je přepočtena poměrem "naPoj".


,