Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 5.3.0.2513.01.2021

Subjekty

 • Detail firmy - nové tlačítko "Justice" (otevře v prohlížeči internetu portál Justice.cz pro ověření firmy dle zadaného IČ)
 • Identifikace/Registrace nenabízí/neumožňuje registraci pacienta neodpovídajícího pohlaví či věku u příslušné odbornosti

Ambulance

 • Karta pacienta - Diabetes rozlišuje druhy diabetu: prediabetes, DM1 a DM2
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 22.12.2020.
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nové tlačítko "Potvrzení" pro vystavení "Potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti AG SARS-COV-2"

Pojišťovna

 • Výkony očkování covid 99930 - 99934 lze do smluvních načíst na tlačítko v Pojišťovna/Smlouvy/Profily
 • Dávky pro odbornost 603: kontrola absence vykázání výkonů těhotenských balíčků, pokud je pacientka gravidní
 • Pojišťovna/Přehled výkonů obsahuje nově četnosti a hodnoty bodů výkonů za jednotlivé pojišťovny

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nové funkce

  - nové tlačítko "Vykázat" pro vykázání jednoho z výkonů 01306, 99947, 99949 (uvedené výkony musí být nastaveny jako smluvní a musí být platné)

  - umožnění používat šablony poukazů (viz dvě tlačítka "Šabl" v horní části volby)

Pojišťovna

 • Indikace věku pro HPV test podbarvením v InfoPanelu v případě přihlášení odbornosti 603 a věku pacientky 35 nebo 45 let

Informační systém SmartMEDIX®

 • Zvětšení ikon pro vyšší rozlišení u 4K monitorů
 • Při otevření karty pacienta lze nově vynutit uvedení důvodu pro přístup do dokumentace

  Uvedení důvodu pro přístup do dokumentace pacienta lze aktivovat v Konfigurace/Aplikace/Zabezpečení – Historie přístupů zatržením příslušné volby a nastavením výčtu důvodů. Zadané důvody pak lze zobrazit v přehledu „Historie přístupů“, který naleznete v menu Nástroje/Přehledy – Historie přístupů.

Ambulance

 • Statistika - Podklady pro hlášení o výsledcích léčby KLP (léčebné konopí)
 • Drobná vylepšení derkusu

  - možnost přesunout nový záznam nahoru, dolů a doleva;
  - možnost přesunout postranní nástroje nad/pod hlavičku nového záznamu;
  - historie dekursů na panelu s provázáním (pozice v historii se mění s pozicí v seznamu a naopak);
  - sbalení historie dekursu (nahoru/dolů - dle pozice nového záznamu);
  - možnost omezení počtu záznamů v historii.

 • Nový přehled denních záznamů - umožňuje více možností filtrování
 • Recepty - aktualizována funkce pro stažení souhrnu údajů o přípravku (SPC) a příbalových informací (PIL) ze SÚKLu
 • Dekurs, dokument a další nyní umožňují automatickou kontrolu pravopisu (Windows 10)
 • Číselník diagnóz nabízí nově nedávné dg. vybraného pacienta
 • Změna data dekursu umožňuje nově na zatržítko v dialogu zároveň změnit datum v programu pro následné vykazování

Pojišťovna

 • Dávky: v případě existence více druhů péče v rámci jednoho IČZ vznikají nově exporty za jednotlivé druhy péče bez nutnosti definice nákladových skupin
 • Výpočet počtu unikátních ošetřených pojištěnců a mimořádně nákladných pojištěnců nově zohledňuje příslušné seznamy diagnóz

  V Pojišťovna/Smlouvy - Segmenty nákladů lze mimo již existujících výkonů definovat tyto seznamy v rámci specifických nastavení:
  - diagnózy, na základě kterých pojištěnec není považován za unikátního, pokud dg. vykázána jako základní v daném roce;
  - diagnózy, na základě kterých pojištěnec je považován za mimořádně nákladného, pokud dg. vykázána v daném roce při splnění dalších podmínek.

 • Ambulatní a Ústavní doklady nově implementují ORPHA kódy vzácných onemocnění od 1.1.2021 v rámci datového rozhraní verze 6.2.41
 • V Pojišťovna/Smlouvy/Smluvní výkony lze změnit kategorii výkonu oproti číselníku
 • Pojišťovna/Výkony/Zařazení lze nastavit výchozí počet při zadání výkonu. Hodí se např. pro výkony vykazované na párových orgánech nebo všude, kde se používá počet jiný než 1

Finance

 • Při změně data vystavení u faktury se nabídne změna data splatnosti dle délky splatnosti v konfiguraci

Depozita

 • Úprava skladů pro práci s položkami ZUM/ZULP v rámci balení

  Výchozí režim skladové evidence ZUM/ZULP je na balení. Sklad eviduje celá balení, na pojišťovny se účtují rovněž celá balení. Pokud jsou evidovány jednotlivé kusy v rámci balení, např. u injekcí kdy balení obsahuje 10ks, pak je nutno nastavit v Konfigurace/Sklad/Sortiment atributy takto: vBalení = 10; Výchozí vyskladnění = 1; naPoj = 0,1. Nebo jiný příklad vBalení = 4; Výchozí vyskladnění = 1; naPoj = 0,25. Atribut naPoj znamená poměr 1/vBalení. Je velmi žádoucí uvést u skladového sortimentu měrnou jednotku, např. bal, ks, inj apod. Pokud se pracuje se skladovou cenou, pak je tato za 1ks a pro vykázání na poj je přepočtena poměrem "naPoj".

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 4.12.2020

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 25.11.2020

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 2.11.2020

Informační systém SmartMEDIX®

 • Externí programy - podpora Seca váhy s aktualizací přítomného stavu

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - přímé odesílání žádanky do ÚZIS
 • Nabídka poukazů a posudků integrována přímo do hlavní nabídky "Ambulance"

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Hromadné zadání výkonů (datlovač) umožňuje nově vytvořit na postranním panelu ad-hoc vzor pro opakované zadání seznamu výkonů na tlačítko
 • Preferovat základní dg. z dekursu při zakládání nového dokladu na pozadí (např. při vykázání očkování, očkovací dg. se uvede jako řádková) je nová volba v Konfigurace/Aplikace/Pojišťovna

Informační systém SmartMEDIX®

 • Externí programy - podpora váhy Seca s aktualizací přítomného stavu

Ambulance

 • eRecept - aktualizace Rozhraní IS eRecept verze 201704D update 2

  Zobrazení varování na blížící se exspiraci hesla SÚKL účtu nebo chyby ohledně na vyexspirování hesla během vytváření eReceptu.

 • Trvalá medikace - nové tlačítko "LZ" pro přenesení léčivých přípravků (HVLP reg.) z lékového záznamu do trvalé medikace
 • Laboratorní žádanka - kategorizace do skupin
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 17.9.2020
 • Evidence gravidit v anamnéze pro ne-gynekology nebo jako zjednodušený zápis historie gravidit (datum ukončení, závěr, pohlaví dítěte a poznámka)
 • Lékový záznam - nové tlačítko "Interakce" - zobrazí lékové a potravinové interakce léčivých přípravků (HVLP reg.) na lékovém záznamu

Pojišťovna

 • Hromadné zadání výkonů (datlovač) umožňuje duplikovat minule použitou základní dg. dokladu a IČP/odb/datum u vyžádané péče
 • Odběrový stan Covid-19: SmartMEDIX umožňuje hromadné zadání výkonů do tabulky s následným vykázáním výkonů v separátní dávce

  Pro konfiguraci pracoviště Odběrový stan Covid-19 je tento postup:

  1. Založit pracoviště Odběrový stan pod příslušným zařízením/oddělením a přidat personál (Konfigurace/Zařízení).
  2. Založit účetní jednotku s existujícím IČP na pracovišti Odběrový stan (Pojišťovna/Smlouvy/Účetní jednotky).
  3. Zapisovat pacienty přes Pojišťovna/Hromadné zadání (datlovač), vybrat záložku Vyžádaná péče a příslušnou účetní jednotku
  4. V rámci vyúčtování vytvořit dávku za účetní jednotku Odběrový stan a tuto Uložit jako na požadované médium (USB, CD) a přenést k proplacení.

 • Vykázání ZUM/ZULP lze nově s diagnózou LVDG bez kategorie respektive při zadání interní kategorie 1 indikující úhradu UHR1 (některé ZP vyžadují uvedení dg. bez kategorie)
 • Exporty dávek lze zobrazit najednou za celý rok

Finance

 • Pro LDN a ústavy lze hromadně generovat periodické příspěvky do účtů za pobyt/stravu/ubytování v Finance/Hromadné generování příspěvků na základě předpisu z Identifikace/příspěvky

Laboratorní výsledky

 • Přijaté laboratorní výsledky - možnost přidat komentář ambulance k poukazu
 • Přijaté laboratorní výsledky - možnost aktivovat vizitku

Pojišťovna

 • Parametrické úpravy těhotenských balíčků, aby program nadměrně neupozorňoval. Vykázání signálních výkonů 63411 a 63413 je nově povinné pro indikaci naplnění balíčku 2. a 3. trimestru v InfoPanelu

  Naplnění balíčku v infopanelu je čistě informativní věc. Pokud si lékař přeje, aby se balíček zobrazoval jako naplněný bez vykázání signálních 63411/63413, pak stačí v Konfigurace/Výkony/Těhotenské balíčky nastavit minimální počet vykázání na 0 pro jednotlivé pojišťovny.

 • Foniatrie úprava vykazování pomůcek dle pravidel od 1.9.2020

Pojišťovna

 • ZAVEDENÍ NOVÉHO VZP VÝKONU 01300 – (VZP) – DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Ambulance

 • eNeschopenka - B2B rozhraní pro elektronickou neschopenku aktualizováno na API 1.11 platné od 14.8.2020
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nová verze elektronické žádanky platná od 14.8.2020
 • Lékový záznam - nové tlačítko "Recept" pro přenesení označených léčivých přípravků (HVLP reg.) z předpisů na LZ do volby "Recepty"

Pojišťovna

 • Při vykazování těhotenských balíčku existují nově usnadnění pro zjednodušení práce s graviditou

  Formulář Gravidita lze zobrazit a upravit (zahájit/ukončit) z formuláře těhotenského balíčku. Dále se nabídne zahájení gravidity při kliku na tlačítko balíček nebo ukončení gravidity při vykázání výkonu, který nesouvisí s graviditou (např. 63022 po ukončení těhotenství v jiném zařízení, o kterém program neví).

 • Slučování shodných položek dokladů vyžádané péče v dávce ve dni (pokud vznikly 4 položky daného výkonu 1x, bude v dávce 1 výkon 4x)
 • Inovované přehledy pojišťovny mají nový postranní filtr Seznam (seznam = uživatelsky definovaná skupina pacientů) filtrující záznamy vybrané skupiny pacientů za daných podmínek

Ambulance

 • eRecept pro vojáka

  Ve zdravotní kartě pacienta v sekci "Identifikace", v záložce "Detaily" je nový údaj "Typ". Jestliže je pacient vojákem AČR, tak do údaje "Typ" lékař nastaví hodnotu "Voják".

  Potom když se v eReceptu vybere léčivý připravek s např. se základní úhradou, tak program odešle do CÚeR základní úhradu na zaměstnavatele.

  Pacient musí být pojištěn u VoZP (kód 201).

 • Lékový záznam - nové tlačítko "Přepsat", které přepíše aktuální nebo označené lékové položky z předpisů (receptů) do schránky, aby se tento text dal vložit kamkoliv (např. do dekursu)
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 22.6.2020

Pojišťovna

 • Úprava pravidel pro vykazování výkonů 01543, 09555, 09615 a 09543

  • Odbornosti 001/002 vykazují 01543 bez ohledu na věk;

  • Odbornosti 603/604 vykazují ke klinickému výkonu výkon 09555/09615, pokud je výkon ve smluvních u dané pojišťovny a pacient má odpovídající věk, jinak 01543;

  • Odbornosti specialistů vykazují ke klinickému výkonu výkon 09555/09615, pokud je výkon ve smluvních u dané pojišťovny a pacient má odpovídající věk, jinak 09543.

 • Export dávek a dávky samotné již není nutno ukládat na disk před odesláním - odeslání probíhá přímo z programu/databáze

Konfigurace

 • Podpora externího programu RadiAnt

Datový můstek

 • Podpora NewtonDictate

Informační systém SmartMEDIX®

 • SmartKOM on-line komunikátor mezi lékařem a pacientem

  Modul SmartKOM (Subjekty/SmartKOM Ctrl+Shift+M):

  1) Lékař nad vybraným pacientem založí záznam schůzky, čímž se založí virtuální místnost;

  2) V dalším kroku se Pacientovi odešle email s informacemi pro připojení tlačítkem Odeslat – odkaz do virtuální místnosti a volitelně doplňující text lékaře, např. navržený čas schůzky;

  3) Lékař v navržený čas přímo ze SmartMEDIXu vstoupí do připravené virtuální místnosti z přehledu připravených místností tlačítkem Zahájit;

  4) Pacient ve vybraný čas na svém zařízení klikne na odkaz z emailu pro vstup do místnosti, pro kontrolu zadá svůj email a vzdálená schůzka započne. Na straně pacienta existují dvě možnosti indikované dvěma odkazy v e-mailu, jak spojení realizovat:

  a. První odkaz realizuje spojení prostřednictvím internetového prohlížeče pacienta. Zde existuje určité omezení, SmartKOM funguje s prohlížeči Chrome, Firefox, Edge (nový Chromium) a Safari;

  b. Druhý odkaz nabídne stažení programu SmartKOM, který po instalaci realizuje schůzku nezávisle na instalovaném prohlížeči v prostředí Windows.

Ambulance

 • Náhled do lékového záznamu pacienta

  Úpravy volby Recepty:

  - nové tlačítko "LZ" (lékový záznam) pro načtení lékového záznamu pacienta z CÚeR. Podaří se načíst pouze lékové záznamy pacientů, kteří dali souhlas k nahlížení lékařům. V pravém bočním panelu "Nastavení", v dolní části jsou parametry pro lékový záznam. Lze nastavit počet měsíců pro načtení lékového záznamu, počet znaků ATC pro zjišťování duplicit a vypnout nebo zapnout automatickou kontrolu duplicit na lékovém záznamu před vystavením nového eReceptu.

  - před vystavením eReceptu se automaticky spustí pro předepsané léky ověření duplicit na lékovém záznamu pacienta. Když se najde alespoň jedna duplicita, tak program upozorní na tuto skutečnost dialogem, jestli si lékař přeje pokračovat v odesílání eReceptu. Automatické ověřování lze vypnout, nebo opětovně zapnout v pravém bočním panelu "Nastavení", v dolní části jsou parametry pro lékový záznam.

  - v menu "Akce..." je nová volba "Ověření duplicity na lékovém záznamu". Volba aktuální položce léku v tabulce ověří existenci duplicit na lékovém záznamu pacienta.

 • Aktualizace eNeschopenky na poslední verzi komunikačního rozhraní s ČSSZ

  - nové příchozí notifikace z ČSSZ indikující změnu aktuálního lékaře na dané neschopence (dovíme se, že nám jiný lékař převzal pacienta do své péče)

  - ČSSZ poskytla nové služby pro načtení neukončených DPN. Mělo by lépe fungovat převzetí DPN do své péče u policistů, vojáků apod.

 • Recept v listinné podobě má od 1.6.2020 pouze jednu položku
 • Anamnéza - Přítomný stav - přidány nové položky D-dimery, Troponin, NT-proBNP
 • Specializovaná vyšetření - Okultní krvácení

  Možnost zadat datum vydání testu na OK. Tak aby bylo možno sledovat, zda jej pacient obdržel.

 • Nový přehled "Důležité informace k léčivému přípravku (poznámky k LP)"

Pojišťovna

 • Možnost sledování limitů vybraných skupin kódů HVLP/PZT pro ZUM/ZULP, poukazy ORT a recepty

  V pojišťovna/výkony/Limity skupin léčiv a PZT lze nadefinovat skupiny kódů, které jsou následně sledovány (poukaz ORT) nebo lze tyto zobrazit v Pojišťovna/Přehledy/Limity HVLP/PZT.

 • Pojišťovna/Výkony/omezení kombinací lze nově nastavit za kalendářní měsíc či rok
 • Přehledy dokladů a výkonů obsahují nově grafy a pole datum vykázání (např. výkony zobrazují vytíženost nebo podíly pojisťoven, výkonů, personálu atp.)
 • Přehled denní souhrn byl výkonově optimalizován a obsahuje novou záložku "Pracoviště"
 • Podpora datového rozhraní verze 6.2.40 s účinností od 1. 6. 2020
 • Pojišťovna profily výkonů: pokud se nastaví hodnota bodu pro specifický výkon na 0, pak tento má v dávce odchází s hodnotou 0 (jako signální)

  Atribut hodnota u výkonu znamená: * hodnota = 0: signální výkon s nulovou hodnotou; * 0 < hodnota <= 2: hodnota bodu specificky pro daný výkon (nepoužije se hodnota bodu z účetní jednotky); * 2 < hodnota: přímá částka do dávky (např. zákroky).

 • ZUM/ZULP/PZT při zadávání na dokladu je na poli počet možnost vyvolat číselník, který obsahuje příklady posledního použití dle četnosti a kalkulačku pro výpočet množství

  Např. Použije se 1 jednotka z 5 => do dokladu 0,2 Použije se 6 jednotek z 200 => do dokladu 0,03 atp.

Finance

 • Lze rozlišit sazbu DPH 0% jako nepodléhající DPH (sazba s kódem 0%) nebo nově osvobozeno od DPH (sazba s kódem Osv)

Nástroje

 • Možnost odesílat SMS na zahraniční mobilní čísla náležejících do EU

Depozita

 • Skladová objednávka umožňuje z hlavního formuláře skladů sestavit seznam docházejících či chybějících položek

  Vznikl nový přehled skladové objednávky a možnost naskladnit či přeskladnit položky z objednávky (z panelu Objednávky).

 • Sklady nově umožňují práci s GTIN kódem preparátů, což je QR kód obsahující údaje nad rámec běžného EAN kódu zboží

  GTIN kód obsahuje:

  - Kód přípravku;

  - Sériové číslo;

  - Číslo šarže;

  - Datum použitelnosti.

  Při skladových operacích s 2D čtečkou tak odpadá nutnost zadat/vybrat šarži, expiraci a sériové číslo.


,