Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 7.0.0.024.06.2024

Informační systém SmartMEDIX®

 • V datové tabulce (gridu) lze u číselných polí filtrovat rozsah ČÍSLO1..ČÍSLO2

Subjekty

 • Adresa - nové tlačítko "GPS" pro získání souřadnic GPS z Mapy.cz pro danou adresu
 • Infopanel zobrazující skupiny aktuálního pacienta je "klikací" - na klik na skupinu se otevře formulář dané skupiny a aktuálního pacienta
 • Konfigurace/Uživatel/Kartotéka - čekárna: po změně IDENTITY přepnout čekárnu na změněnou identitu/podepisujícího

Ambulance

 • Recepty - zobrazí se seznam nejbližších lékáren, ve kterých se uvedený LP s omezenou dostupností (OOP) nachází
 • Možnost nastavení upozornění na vybraná očkování při otevření dekursu v konfiguraci očkování, např. pacient nemá nebo má prošlé očkování na tetanus, pneumokokové infekce apod.
 • Tisk dekursu - Tiskový dialog - tlačítko eZpráva - do nové eZprávy se s dekursem také přiloží související PDF dokumenty
 • Očkování - možnost zobrazit v tabulce sloupec "Věk"

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Přehledy/Sledované skupiny diagnóz zobrazuje na první záložce příslušnost pacientů do skupin a na druhé záložce souhrn počty/procentní podíly pacientů ve skupinách
 • Cesty v návštěvní službě - tlačítko Trasa - zjištění délky trasy a doby trvání na cestě (přes Mapy.cz API). Délka trasy v km se uloží do položky
 • Dávky nově upozorňují na vykázání 09511/09513 s klinickým výkonem s možností vyřazení minimálního kontaktu či telef. konzultace, není tak nutno vytvářet pravidlo omezení kombinací pro tuto situaci
 • Ambulantní doklad a Vyžádaná péče obsahují nově pohled Rozpis, kdy jsou počty výkonů zobrazeny kalendářně v matici dny vs. výkony. Výkony lze přidávat dvojklikem v příslušném dni
 • Pojišťovna/Přehledy/Ošetření pacienti obsahuje nově záložku "První/Poslední/Příští vykázání výkonu" zobrazující první, poslední a příští možné vykázání výkonu na základě omezení četností
 • Doklad/Akce Převést položky na účet do financí nabízí nově možnost Vykázat jako kód sortimentu, je-li k dispozici
 • Specifická konfigurace účetní jednotky obsahuje nově atribut Kód okresu
 • Diagnózy z číselníku MKN10 lze vybírat z pojmenovaných uživatelsky definovaných skupin
 • Omezení skupin léčiv na odbornost lze nastavit pro recepty a ZUM/ZULP
 • Přehled Pojišťovna / Měsíční souhrn obsahuje novou záložku Celkové výnosy za personál zahrnující výnosy z dokladů, kapitací i přímých plateb

Finance

 • Napojení platebních terminálů SONET

  Při větších objemech plateb kartou doporučujeme napojení platebního terminálu na SmartMEDIX. Pokud máte zájem kontaktujte svou banku a požádejte o propojení s programem. (Jen SONET!)

 • Výkaz cest - tlačítko Trasa - zjištění délky trasy a doby trvání na cestě (přes Mapy.cz API). Délka trasy v km se uloží do položky
 • Přehled Finance / Výnosy celkem nově zahrnuje i kapitaci, pokud je nastaven Vedoucí/nositel na účetní jednotce

Objednávkový kalendář

 • Převod objednávek

  Záložka Objednací chyby, přidáno tlačítko Filtr. Zde byl přidán seznam typů objednávek a Skupiny pacientů. Nyní je tedy možné filtrovat v "Původní umístění objednávek" i pomocí těchto parametrů.

 • Nový plánovač

  Do formuláře objednávky přidán checkbox "Neodesílat upozornění". Pokud bude zaškrtnuto nebudou se na tuto objednávku zasílat automatické SMS/Email zprávy.

Nástroje

 • Automatické události potvrzení objednávky - nově je možné nastavit automatické odesílání SMS/e-mailových oznámení pacientům o dnes zadaných objednávkách
 • Poštovní klient

  Koncepty - e-maily a datové zprávy se při psaní ukládají automaticky do složky "Koncepty".

  Chyby odeslání - pokud dojde při pokusu o odeslání e-mailu nebo datové zprávy k chybě, zobrazí se chybové hlášení a zpráva, která se nepovedla odeslat, se přesune do složky "Chyba odeslání". U zprávy je uveden i důvod chyby.

Depozita

 • V konfiguraci skladů lze nastavit atribut PRIORITA pro zobrazení skladů ve výběrech a ve stromu
 • Vyskladnění nově zahrnuje atribut Likvidace pro rozlišení vyskladnění, které nemá úhradu a zároveň se nejedná o spotřebu např. pro případ poškození skladovaného materiálu

Asistovaná reprodukce (IVF)

 • Vývoj 7.den

  V záložce vývoj nově možnost zadat 7.den vývoje.

  Pro případnou úpravu tiskových sestav kontaktujte IVF hotline.

 • Ovariální tkáň

  V sekci kryo máte možnost vytvořit a zamrazit ovariální tkáň.

  V IVF/ART konfiguraci v sekci Kryo nutno nastavit nosiče/média/metody pro ovariální tkáň. Rozmraz se provádí přes Vyhodit/Odvést/Použít.

 • Duální trigger

  V stimulačním protokolu máte možnost přidat druhý lék v sekci indukce ovulace.

 • V IVF záložce Gravidita je zobrazen týden těhotenství
 • V IVF -> Kryosklad naleznete počty kryomateriálu segmentovaného podle druhu k danému dni
 • SEC2

  V detailu slámky naleznete druhou část SEC kódu, která obsahuje druh materiálu, frakci a dobu použitelnosti - konfigurovatelná.

  Pro případnou úpravu tiskových sestav kontaktujte IVF hotline.

 • Rychlo výběr aktuálně přihlášeného personálu pomocí tlačítka blesku v punkci, transferu a spermiogramu
 • IVF záložka STD – nově se eviduje kdo provedl kontrolu
 • Možnost schovat biometrické údaje v detailu embrya v závislosti na právech uživatele
 • Dárkyně - evidence datumu vyřazení
 • Úpravy IVF přehledů

  - Rezervace Kryoskladu – zobrazuje jen zamražený materiál, červeně prošlé.

  - Přehled Oocytů/Embryí k darování - nový filtr na prošlé rezervace.

  - Přehled Kryosmluv – přidány nové položky - počty aktuálně zamraženého materiálu, místo, poslední kontakt, délka smlouvy.

  - Přehled Kryoprotokolů – zobrazeny počty dle druhu zamraženého materiálu.

  - Přehled Spermiogramů – možnost filtrovat dle druhu odebraného vzorku (odebrané na klinice, mimo kliniku, dovezené, MESA/TESA).

 • NRAR – úprava povinných položek
 • Optimalizace zobrazení IVF na menších monitorech - schovávání infopanelu (konfigurovatelné)
 • Infopanel

  U případu je možno zobrazit Místo a stav publikování (API IVF Portál)

Ambulance

 • Aktualizace formuláře Rozhodnutí o potřebě ošetřování(péče)
 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2023

Finance

 • Vytištěná účtenka může po úpravě tiskové předlohy obsahovat QR kód pro okamžitou platbu

Pojišťovna

 • Dávky nově umožňují vypnout upozrnění na převod dokladů Ambulantní -> Nepravidelná a upozornění na pravděpodobně nesprávné množství ZUM/ZULP na záložce Protokol

Ambulance

 • Přítomný stav - Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin FRAX - aktualizace
 • SÚKL eRecept modul Lékový záznam - aktualizace na verzi 202401A, platná od 1.2.2024

  Umožnění nahlížení na lékový záznam dítěte po předložení dokladu zákonného zástupce.

Ambulance

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání platný od ledna 2024

  V programu jej najdete ve volbě Ambulance - Posudky - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání(příloha)

Subjekty

 • Filtr výkonů na postranním panelu v kartotéce rozlišuje nově tři operátory: & A ZÁROVEŇ, + NEBO se závorkováním operandů a || NEBO rozdělující podmínku

  Lze formulovat podmínky např.: (A > 0 + B > 0) & (C > 0 + D > 0) pacient má výkon (A nebo B) a zároveň má výkon (C nebo D). (A > 0 & B > 0) || (C > 0 & D > 0) pacient má výkon (A a B) nebo má výkon (C a D) (A > 0 + B > 0) & (C = 0) & (D = 0) & (E = 0) pacient má výkon (A nebo B) a nemá výkon C ani D ani E Pokud se podmínka počtu upraví na = 0, změní se na negaci, tj. nemá výkon viz poslední příklad. Prakticky lze využít takto: (09511 > 0 + 09513 > 0) & (xx021 = 0) & (xx022 = 0) & (xx023 = 0) => má minimální kontakt nebo minimální telefonický kontakt a nemá klinický výkon v období. Nově lze výkony zadávat zkráceně, např. 0951 pro 09511, 09513 a 09519. Je doporučeno formulovat složitější dotazy v "zapinovaném" režimu - žlutý špendlík v záhlaví filtru, aby se dotaz nevykonal po každé změně. Dotaz se po nastavení parametrů vykoná po "od-pinování".

Pojišťovna

 • Účetní jednotka při založení dokladu může být určena "Z registrace" i "Ze zařazení ošetřující lékař pacienta pro stejnou odbornost," pokud je nastaveno v Konfigurace/Uživatel-Pojišťovna

Subjekty

 • Zdravotní karta - Identifikace - Ztotožnit ÚZIS - do podnabídky "Covid-19 očkování" přidána nová položka "Aktualizace čísla pojištěnce pacienta v registru pacientů na ÚZIS"

Pojišťovna

 • Úprava vykazování 09555, 09556 a 09557 od 1.1.2024
 • Gynekologie - upozornění na možnost HPV testu se nově bude zobrazovat i pro pacientky ve věku 55 let

Konfigurace

 • Konfigurace číselných řad byla vyňata z administrátorského přístupu a řízení přístupu k řadám spadá pod běžná práva

Informační systém SmartMEDIX®

 • V tiskovém dialogu tlačítko "eZpráva" předěláno na použití API eZpráva
 • Neklepat - načítání privátních kartiček

Subjekty

 • Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) - implementace nového REST API

Ambulance

 • Anamnéza - Stálé diagnózy - možnost přesunout panel Poznámka na pravou stranu vedle tabulky

SmartMEDIX.NET

 • Možnost nastavit různé skupiny typů objednávek v různých časech ordinační doby
 • Možnost přidat důležitou informaci pro všechny pacienty na hlavní stránku SmartMEDIX.net bez ohledu na rozsah používaných služeb
 • Možnost zaslat informaci k léčbě nebo vzkaz od lékaře pacientovi i bez předchozí zprávy od pacienta

Informační systém SmartMEDIX®

 • Nově je v titulkové liště okna ikona lupy, která otevře vyhledávací dialog (lze vyvolat i na F8). Po zadání např. "pou k" lze vyhledat Poukaz K, dokumenty dle čísla, pacienty dle čísla poj. apod.

Informační systém SmartMEDIX®

 • CloudPACS - možnost zabezpečeného provolání prohlížeče DICOM snímků z cloudového úložiště CLOUDPACS, bez nutnosti autentizace, přímo z programu SmartMEDIX (Dicompass, MARIE PACS)

Subjekty

 • Kartotéka postranní filtr obsahuje nově tlačítko se symbolem pin/špendlík, který po stisknutí zablokuje dočasně vykonání filtru pro usnadnění editace a po od-pinování filtr vykoná
 • Subjekty/Depozita pacienta rozšířeny o možnost vkladu či výběru do specifické pokladny s tiskem potvrzení pro např. pobývající či operované pacienty
 • Seznamy - příslušnost aktivního pacienta v seznamu je nově indikována v InfoPanelu (ve výchozím stavu skryto)

Ambulance

 • Recept, číselník léků - zprovozněny tlačítka SPC (souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace). Přidáno nové tlačítko OBAL (text na obalu).
 • eRecept - možnost přepisovat informaci o notifikaci pacienta (na který kontakt byla odeslána) do dekursu

  Povoluje se zaháčkováním parametru ve volbě "Konfigurace - Aplikace - Ambulance - Recepty - Do dekursu přepisovat také informaci o notifikaci pacienta (eRecept)".

 • Lékový záznam - volba je dostupná jako globální tlačítko (které lze umístit do ikonového pruhu v hlavním okně programu) a v hlavní nabídce "Ambulance - Lékový záznam"

  Povoluje nebo zakazuje se to ve volbě "Konfigurace - Práva", modul "Ambulance", položka "Recepty", právo číslo 1 s názvem "LZ v menu".

 • Anamnéza pro gynekology nově obsahuje atribut Riziko HPV, což je celočíselná hodnota zobrazující se v InfoPanelu podbarvená dle stupně rizika
 • Percentily - přidány nové grafy: Obvod pasu (měřeno přes pupek), Obvod pasu k výšce, Obvod boků
 • Percentily - do dolní části byl umístěn nový odkaz pro zobrazení metodiky měření tělesných rozměrů dle CAV SZÚ
 • On-line Databáze lékových interakcí DrugAgency, a.s. (dostupné asi od začátku roku 2024)
 • Percentily - možnost protažení percentilových křivek i pro vyšší věk než je graf určen, typicky pro vyšší věk než 17 let, resp. 18 let

  Tato funcionalita se aktivuje přímo ve volbě Percentily přes tlačítko "Panel" napravo, sekce "Nastavení", zaháčkuje se parametr "Aproximovat hodnoty percentilů pro další věk".

 • Percentily - TK k výšce - v grafu budou zobrazeny i starší hodnoty krevního tlaku pacienta
 • Odesílání žádanek o schválení na portál VZP
 • Percentily - Tělesná výška - v grafu bude znázorněn růstový potenciál (předpokládaná výška dítěte v dospělosti podle výšky rodičů)

Pojišťovna

 • Pojišťovna / účetní jednotky souběžné vykázání na jinou jednotku, např. přihlášení praktik účtování specifického výkonu jako diabetolog, umožňuje nově nastavit frázi, která se zapíše do dekursu
 • Denní souhrn obsahuje nově možnost vyhledat pacienty, kteří mají dekurs NEobsahující určitý výraz

Finance

 • Do financí byla přidána podpora polské měny PLN/zł. Kurzovní lístek se načítá z ČNB nebo lze předvyplnit vlastní kurz
 • Účtenky - možnost placení bankou jako rychla platba pomocí QR kódu

Nástroje

 • Automatické reporty rozšířeny o možnost opakování reportu. Formát exportu csv (oddělený seznam) rozšířen o možnost enclosed "text1","text2" s oddělovačem čárka nebo středník

Depozita

 • Sklady/Naskladnění - úprava xml importu dodacího listu. Pokud není k dispozici SÚKL kód, zavede se nový sortiment pod PDK kódem. Dále je upraveno načítání počtu balení, lze-li z názvu určit

Subjekty

 • Seznamy v kartotéce umožňují nově zařadit pacienty z existujícího do dalšího seznamu (zúžit výběr) např. na základě filtrovaní
 • Kartotéka má nový filtr přítomný stav. Lze vybrat veličinu a filtrovat číselnou hodnotu (od nebo rozsah) v období. Z nečíselných veličin lze filtrovat iKVR
 • Kartotéka filtr ZUM/ZULP lze filtrovat dle ATC skupiny (nejen dle kódu)
 • Kartotéka filtr diagnóz lze filtrovat za výčet diagnóz, lze hledat např. za skupiny I10 E11 atp. (seznam oddělený mezerou nebo čárkou)
 • Zdravotní karta - Identifikace - Zaměstnání - nad tabulkou je nový filtr "Jen platné" (umožní zobrazit pouze platná zaměstnání)

Ambulance

 • Neschopenka - číselník zaměstnání bude nabízet jen platná zaměstnání pacienta nebo popřípadě neplatná zaměstnání skončena v posledních 30-ti dnech
 • Přítomný stav - nastavení zobrazení nebo skrytí tlačítek kalkulátorů
 • Přítomný stav - Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin FRAX - v kalkulátoru umožněno zobrazit anamnézu pacienta

Finance

 • Objednávka má nově stav Uzamčeno, který indikuje, že se na objednávku již nemají přidávat položky

Ambulance

 • Aktualizace předlohy poukazu NÁVRH NA LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI
 • Aktualizace předlohy poukazu NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ LÉČEBNĚ
 • Aktualizace předlohy poukazu NÁVRH NA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V OZDRAVOVNĚ
 • Aktualizace předlohy poukazu NÁVRH NA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNĚ
 • Přítomný stav - Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin FRAX - úpravy volby pro vykázání indikace DXA vyšetření

Informační systém SmartMEDIX®

 • Externí programy - přidána podpora Spirometrie USCOM Thor

Ambulance

 • Percentily - nový percentilový graf "TK k výšce"
 • Recept - Informace - úprava tlačítek "SÚKL", "SPC", "PIL"

  Tlačítko "SÚKL" - aktualizace URL adresy pro zobrazení detailních informací o léčivu ve webovém prohlížeči.

  Tlačítka "SPC" a "PIL" dočasně nedostupná, čekáme až SÚKL připraví a zprovozní nové API. Prozatím lze řešit tlačítkem "SÚKL" a následně na web stránce se klikne na sekci "Doprovodné texty".

 • Přítomný stav - Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin FRAX (desetiletá pravděpodobnost fraktury v procentech)

Pojišťovna

 • Dávky - upozornění na výkon dispenzární prohlídky 09532 opakovaně se stejnou dg. v daném dni
 • Dávky - upozornění na vyšetření moči 09123 současně s výkonem prevence u praktiků
 • Segmenty péče obsahují nově možnost zadat kolekci bonifikovaných diagnóz určených pro zjištění procentního podílu bonifikovaných pacientů za období (např. v rehabilitaci)
 • Výkony/Změnové výkony mají nově pole Skupina pro třídění skupin výkonů a tlačítko Duplikovat s novou hodnotou bodu

Informační systém SmartMEDIX®

 • Konfigurovatelost požadované síly hesla
 • Tisk loga dle IČ přihlášeného uživatele
 • Externí programy - šablona propojení s MicroDICOM
 • Externí programy - rozšíření podpory programu Fowler - audiometr

Ambulance

 • Přítomný stav - nový kalkulátor GFR podle CKD-EPI - odhad glomerulární filtrace (GFR) podle rovnice CKD-EPI (Levey 2009)
 • eNeschopenka - zjištění stavu systému eNeschopenka na straně ČSSZ (zobrazí webovou stránku "Aktuální stav systému ČSSZ" v prohlížeči internetu)

  Ve volbě eNeschopenka v horní liště je nové tlačítko "Stav" pro zjištění stavu systému eNeschopenka na straně ČSSZ (zobrazí webovou stránku v prohlížeči internetu).

  Odeslání eNeschopenky do ČSSZ - upraveny chybové dialogy (pouze při komunikační chybě), které budou zobrazovat v do dolní částí odkaz "Zjistit stav systému eNeschopenka" (po kliknutí se zobrazí webová stránka "Aktuální stav systému ČSSZ" v prohlížeči internetu).

 • Percentily - aktualizace percentilových křivek

  Dále přidána nová sestava pro tisk grafu s legendou.

Depozita

 • ZUM/ZULP na dokladu nově zobrazují šarži, pokud jsou vyskladněny

Subjekty

 • Detail firmy menu Akce... umnožňuje kopírovat kontakty na nástupnickou firmu např. po změně právní formy

Ambulance

 • ČSSZ eNeschopenka - vyřešen problém s již neplatným certifikátem vydavatele (certifikační autority) SÚKL certifikátu, který znemožňoval komunikaci s ČSSZ
 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2022

Pojišťovna

 • Dávky - automatické vykazování bonifikačních programů VZP Plus KV Riziko, diabetes a hypertenze (nutno aktivovat na panelu Vykázat před dávkami) při splnění podmínek

Subjekty

 • Kartotéka umožňuje filtrování dle čísla pojištěnce včetně lomítka, což se hodí zejména při vložení čísla ze schránky do filtrovacího pole
 • V identifikaci existuje nové právo NovéSkup zpřístupňující administraci/vytváření nových skupin (původně mohl jen administrátor)

Ambulance

 • Pokud dojde k editaci staršího dekursu a vykázání výkonu z fráze, vykáží se výkony v datu dekursu (ne k nastavenému datu v systému jako dosud)

Pojišťovna

 • V rámci VZP Plus pediatrie SmartMEDIX nabízí vykázání signálních výkonů programu "Rizikovost BMI" 02325, 02326, 02327, 02328 k prevenci, pokud jsou tyto výkony smluvní
 • Bonifikační programy rozšířeny o KV Riziko (Score2) s možností ručního vykázání v dokladu nebo automatického vykázání v dávkách pokud existuje 01021/01022 a je stanoveno Score2 a BMI v přítomném stavu

  Pro automatické vykázání signálního výkonu je nutno zatrhnout KVRiziko v dávkách na panelu na záložce Vykázat (podobně jako např. 01543). Není-li automatické vykázání nastaveno, upozorní dávky v protokolu textem "lze vykázat výkon 11317 (KVRiziko)". Podmínkou výše uvedeného je zařazení výkonů 11315, 11316 a 11317 do smluvních v Pojišťovna/Smlouvy/Smluvní výkony. Výkony lze zadat najednou tlačítkem Bonifikační programy s výběrem příslušné bonifikace.

Informační systém SmartMEDIX®

 • V datové tabulce lze ve filtru přecházet mezi poli mimo stávající Ctrl+šipka vlevo/vpravo i klávesami Tab doprava a Shift+Tab doleva
 • Tisk - možnost výběru tiskové sestavy z klávesnice dialogem na F7 a stiskem pořadového čísla sestavy 1..9 nebo A..

Ambulance

 • Přítomný stav - nový sloupec SCORE2 a nové tlačítko pro kalkulátor SCORE2, SCORE2-OP
 • Radiodiagnostika zobrazuje seznam obálek na panelu, pokud se s obálkami pracuje

Pojišťovna

 • Bylo aktualizováno zobrazení PURO v infopanelu (podmínkou zobrazení je založení segmentu v Poj./Smlouvy a nastavení údajů referenčního období pro jednotlivé pojišťovny)
 • Za názvem výkonů v dokladu je nově tlačítko otazník zobrazující konfiguraci výkonu v systému s možností zobrazení údajů o výkonů na stránkách MZČR
 • Frekventované položky na panelu vpravo v dokladu zobrazují nově i frekventované PZT (sk. 3). Zobrazení PZT lze vypnout na záložce nastavení
 • Na pojišťovnou neuhrazené části faktur za dávky lze v Pojišťovna/Dávky/Faktury vytvořit opravný doklad na neuhrazenou částku
 • Denní souhrn nově umožňuje filtrování dle krtiéria "Dekurs obsahuje v daný den". Lze tak např. najít pacienty, kteří mají v dekursu zapsáno CRM a nemají vykázán příslušný výkon

Nástroje

 • Se zasláním SMS lze vykázat vybraný výkon

Pojišťovna

 • Přehled dokladů obsahuje nově filtr ZUM/ZULP umožňující najít doklady obsahující vykázání určitého preparátu (např. najdi všechny doklady s očkováním XY)

,