Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 6.3.0.020.12.2022

Informační systém SmartMEDIX®

 • Poštovní klient byl rozšířen o správu odchozích a příchozích SMS
 • PremiumSMS - možnost potvrzení termínu pacientem prostřednictvím odpovědní SMS
 • Podpora externího programu pro přístroj Reichert ORA-G3
 • Poštovní klient byl rozšířen o podporu datových schránek
 • Nabídka posledně otevřených pacientů a jejich dokumentace po neočekávaném ukončení programu
 • Shift+Alt+D - vložení vybraného datumu z kalendáře do textu
 • Záložky v prostředí aplikace obsahují nově volbu Zavřít ostatní na kontextové menu (pravé tlačítko myši)
 • Záložky v prostředí lze nově zavírat jednotlivě klikem na prostřední tlačíko myši nad záložkou (bez nutnosti trefit se na křížek levým tlačítkem)

Subjekty

 • Seznamy pacientů umožňují množinové operace mezi dvěma seznamy - průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk a diferenci. Výsledkem je vždy nový seznam

Ambulance

 • Očkování - založení nové očkovací dávky podle načteného GTIN kódu vakcíny skenerem
 • Záznamy v historii dokumentů/zpráv lze podbarvit jako optické návěstidlo
 • Očkování - odesílání záznamů o očkování do Vakcinačního registru ISIN (ÚZIS) s platností od 1.1.2023. Nahrazuje SÚKL eOčkování ukončené k 1.12.2022.
 • Recept - upozornění na přerušení nebo ukončení dodávek léčivého přípravku na trh

  Ve volbě Recepty při uložení nové lékové položky do receptu program provede kontrolu dle zadaného SÚKL kódu oproti novému číselníku "SÚKL - Hlášení o uvedení, přerušení, ukončení a obnovení dodávek léčivého přípravku na trh" a když se najde nějaké přerušení nebo ukončení dodávek léčivého přípravku na trh, tak na to program upozorní.

  Upozornění bude mít 2 varianty:
  1. pouze upozornění (nejsou známy nahrazující léčivé přípravky)
  2. upozornění a nabídnutí změny medikace podle dostupných nahrazujících léčivých přípravků

  Upozornění půjde vypnout přímo z upozorňovacího dialogu. Znovu zapnout nebo vypnout půjde novým parametrem "Upozornit na přerušení nebo ukončení dodávek léčivého přípravku na trh", který je umístěn ve volbě Recepty v pravém bočním panelu v záložce Nastavení. Ve výchozím stavu je parametr aktivní (je zaháčkován).

 • eNeschopenka - podpora procesů pro žádosti ošetřujících lékařů (bude možné získávat odpovědi o stavu vyřízení žádosti ošetřujícího lékaře lékařskou posudkovou službou LPS)
 • Přítomný stav - nový sloupec "PřírVáhaDen" (denní přírustek váhy)
 • Přítomný stav - buňka SCORE - když je vyplněn tlak sys. a chybí cholesterol, tak klikem do buňky SCORE se program pokusí dohledat cholestelor z laboratoře.

  U položky ne starší než 30 dní. která nemá vypočtené SCORE, ale má vyplněn údaj "TlakSys", se v buňce SCORE nakreslí ikona "žlutý vykřičník" s textem "Chol?" a kliknutím levým tlačítkem myši do této buňky se do položky přítomného stavu načtou hodnoty z laboratoře.
  Lékař nemusí vyplňovat ručně chybějící cholesterol.

 • Warfarinizace - nové sloupce "INR d." (INR referenční mez dolní) a "INR h." (INR referenční mez horní). Tyto nové hodnoty se budou také zobrazovat v grafu.
 • eRecept - v podnabídce pro výběr typu odeslání je nová položka "Jen odeslat" (vytvoří eRp bez tisku a bez notifikací).Do odesílacího dialogu přidána položka "Jen odeslat (bez tisku a bez notifikací)".
 • ePoukaz - v podnabídce pro výběr typu odeslaní je nová položka "Jen odeslat"(vytvoří ePou bez tisku a bez notifikací).Do volby "Odeslat (dialog)" přidána položka "Jen odeslat (bez tisku a bez notif)".

Pojišťovna

 • Dávky/Export faktury lze volitelně ukládat jako PDF do zvoleného umístění k souborům KDAVKA a FDAVKA. Nastavení této funkce je na panelu vpravo Ukládat faktury PDF
 • Přehled PURO nově zobrazí % objem prevencí, pokud se nastaví preventivní výkon(y) v segmentu
 • Přehled léčiv ZUM/ZULP nově obsahuje sloupec VýkonyDne indikující počet vkýonů v daný den na stejném dokladu

Finance

 • Zrušení elektronické evidence tržeb (EET) od 1.1.2023.

Obrazová dokumentace

 • Modul DICOM: Automatické stahování DICOM snímků bez nutnosti interakce uživatele. Možnost nastavení automatického odesílání pacientů z čekárny do worklistu.

Informační systém SmartMEDIX®

 • Externí programy - podpora propojení s progamem EzDent
 • Hledání položky menu - klávesa F8

Subjekty

 • Přehled Narozeniny

  Možnost filtrovat pacienty, jenž v posledních 365 dnech neměli vyšetření HPV (zadané v Anamnéze)

Ambulance

 • Radiodiagnostika umožňuje nově zadat prvně kód výkonu a k němu se nabídnou příslušné kódy ÚZIS obsahující daný výkon
 • Radiodiagnostika přiřazuje čísla obálek, pokud existuje číselná řada RDG
 • Dekurs a anamnéza - přidáno tlačítko dopředu
 • Ukončení odesílání elektronických záznamů o očkování do centrálního úložiště CÚzO (SÚKL IS eRecept) k 1.12.2022
 • Modul diabetes obsahuje nově možnost vykázat bonifikační výkony na základě hodnot přítomného stavu HbA1c a LDL
 • Číselník radiodiagnostických vyšetření umožňuje, pro urychlení výběru, definovat frekventovaná vyšetření a tyto následně vybírat ze samostatné záložky.
 • VZP: Aktualizace tiskopisů poukazů platné od 1.11.2022

  Aktualizace tiskopisů poukazů platné od 1.11.2022 dle VZP:
  - Poukaz na brýle a optické pomůcky (Tiskopis 12)
  - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (Tiskopis 13)
  - Poukaz na foniatrickou pomůcku (Tiskopis 14)

Ambulance

 • Recept - možnost nepřepočítávat datum "do kdy lék vydrží pacientovi" od data spotřebování předchozího balení.

  Přepočítávání lze vypnout přímo v upozorňovacím dialogu parametrem "Příště již nepočítat od data spotřebování předchozího balení". Nebo v pravém bočním panelu parametrem "Datum do kdy lék vydrží pacientovi nepočítat od data spotřebování předchozího balení", kde lze přepočítávání také znovu zapnout.

 • Recept - zrušen filtr v tabulce položek receptů. Pro filtrování se bude používat pouze filtrační řádek nad tabulkou.
 • Warfarinizace - přidán graf pro zobrazení INR a popřípadě APTT (je-li v tabulce zobrazen sloupec "APTT")
 • Recept - před ukončením programu se zobrazí upozornění na dnešní ještě neodeslané eRecepty

  V upozorňovacím dialogu lze toto upozornění pro příště zrušit. Znovu lze zapnout ve volbě "Konfigurace - Uživatel - Ambulance - Medikace/Recepty" zaháčkováním položky "Před ukončením programu upozornit na dnešní neodeslané eRecepty".

Informační systém SmartMEDIX®

 • Do výběru období dodána volba Tento měsíc/rok k dnešnímu datu s možností posunu období pro porovnání např. aktuálního období a předešlých období

Subjekty

 • Dovolená - evidence a přehled dovolených případně jiných absencí personálu v Subjekty/dovolená

Ambulance

 • eNeschopenka - do levého svislého pruhu hlavních tlačítek přidáno nové tlačítko "DPN pacienta"

  Nové tlačítko "DPN pacienta" otevře přehled "Práce neschopní (DPN)" a vyfiltruje pouze informace pro daného pacienta.

 • Přehledy - Práce neschopní (DPN) - nový filtr podle data kontroly
 • Recept - nový údaj "UžíváOd", který se použije pro výpočet do kdy lék pacientovi vydrží

Pojišťovna

 • Doklad - frekventované výkony na panelu vpravo nově zobrazují i zkratku, pokud je tato nastavena v Pojišťovna/Výkony/Zkratky
 • Nový doklad Ortopedická a léčebná pomůcka s vykázáním v dávce pro odbornosti 501, 606, 607 a 701 (další odbornosti lze na vyžádání doplnit)
 • Dávky - hlášení o vykázání výkonu komplexního vyšetření bez přerušení péče se zobrazí pouze v případě, že v předcházejícím dvouletém období byl vykázán klinický výkon (ne libovolný výkon jako dosud)
 • Přehled PURO doplněn o výpočet průměrné úhrady za pojištěnce v aktuálním období
 • Možnost definice uživatelských skupin diagnóz pro usnadnění zadávání specifických seznamů skupin dg., např. bonifikovaných. Skupiny lze editovat v číselníku nebo v konfiguraci

  Skupiny diagnóz označené jako sledované se zobrazí v novém přehledu sledovaných diagnóz za segmenty péče.

Finance

 • Doklady vystavené obsahují editovatelnou poznámku
 • Účet pacienta obsahuje na panelu vpravo záložku Podpis, která umožňuje nastavit výchozího podepisujícího nebo dvojklikem dodatečně změnit podepisujícího

  Každá položka účtu má atribut Zadal a volitelně atribut Podpis ve významu nositel výkonu. Podpis ve financích lze využít v provizním systému. Pokud existují provizní třídy ve Finance/Kategorie a provize, pak lze sledovat provize daného podepisujícího personálu za jednotlivé kategorie sortimentu. Různý personál může být zařazen do různých provizních tříd (např. lékař, operatér, sestra junior/senior, pracovníkXY atp.) a různé kategorie sortimentu můžou mít různou procentní provizi. Výstupy pak lze sledovat v Finance/Přehledy/Provize personálu s evidencí vyplacení/uplatnění. Ve výchozím stavu je u nové položky účtu podepisujícím zadávající nebo podepisující z identity, je-li nastaven.

 • Vystavené doklady při detailu ve sloupci plátce nebo klient otevřou detail příslušného subjektu. V ostatních případech dojde k otevření detailu dokladu

Nástroje

 • SMS nově odesílány s identifikátorem odesílatele "OdLekare"
 • Premium SMS - SMS s možností odpovědi, která se synchronizuje zpět do SmartMEDIXu
 • Zahraniční SMS do celého světa
 • SMS štítek (SMSTag) pro přehledné vyúčtování. Položky faktury budou rozděleny dle použitých štítků.
 • Filtrování v odeslaných SMS dle SMS štítku

Nemocnice

 • Depozita - evidence finančních nebo věcných depozit pacienta

Depozita

 • Sklady nový formulář Poptávky pro objednávání chybějícího či docházejícícho skladového sortimentu

Obrazová dokumentace

 • Karta pacienta obsahuje nově optické návěstidlo indikující existenci obsahu galerie. Pokud galerie není prázdná, pak ikona galerie = složky obsahuje obrázek, jinak je ikona složky prázdná

Ambulance

 • Očkování COVID-19 - vytvoření druhé posilovací dávky (4. dávka očkování)
 • SÚKL ePoukaz

Pojišťovna

 • Pasport výkonu - konfigurace výkonů obsahuje tlačítko s kódem aktuálního výkonu a otazníkem, které zobrazí podrobnosti nastavení výkonu z různých míst systému
 • Přehled dokladů a výkonů umožňuje filtrovat doklady s příznakem jednorázové ambulantní péče

Pojišťovna

 • Přehled výkonů obsahuje v menu Akce... "Vyřadit výkon za podmínky", kdy podmínkou může být dg. nebo současné vykázání jiného výkonu ve dni na stejném dokladu

Informační systém SmartMEDIX®

 • Zavřít všechny karty aktivního pacienta lze na Shift+Esc nebo Shift+klik na křížek záložky

Pojišťovna

 • Seznam registrovaných pacientů, kteří se nedostavují na prevenci, lze zjistit v Pojišťovna/Přehledy/Registrace nastavením filtru Platná registrace dnes a nemá výkon od vybraného roku
 • Evidenci dokladů vrácených z dávek lze nalézt v Pojišťovna/Vyúčtování dávek/Vrácené doklady
 • Pojišťovna nově u ZUM v dokladu i přehledu léčiv indikuje, zda bylo dané léčivo vydáno přes sklad (atribut Skl)

Laboratorní výsledky

 • Infopanel - zobrazení naměřených hodnot dle NČLP

  Ve volbě Konfigurace - Aplikace - Laboratoř - Infopanel - přibyla možnost nastavení několika vybraných metod dle NČLP, které je následně možno zobrazit v infopanelu Laboratoř. (podobná funkce jako v Pojišťovně a nastavení sledování výkonů)

Ambulance

 • Recepty - Duplikace - upozornění na změnu typu úhrady léčiva

Pojišťovna

 • Identifikace/registrace disponuje nově atributem Uprchlík, který nahrazuje původní příznak registrace Uprchlík/zástup

  Nyní je možno uprchlíky registrovat u registrujících odborností po zatržení atributu uprchlík, nastavení druhu pojištění 1 a příznaku Vstoupí do dávky. Uprchlíci s dlouhodobým pobytem a předpokládanou dlouhodobou léčbou se mají registrovat (dávka 80), ale nevstupují do kapitace - nadále se vykazují výkonově. Pacienti s původním příznakem Uprchlík/zástup budou v rámci přechodu na verzi 6.1.0.5 převedeni na Uprchlík Registrovat v dávce. Pokud si zdravotnické zařízení nepřeje uprchlíky registrovat, je nutno změnit příznak registrace na Registrován v Pojišťovna/Přehledy/Registrace pacientů.

Subjekty

 • Kartotéka filtrování dle přijmení ve výchozím stavu přesouvá filtr na jméno po zadání mezery. Tento přesnu lze vypnout v Konfigurace/Uživatel/Kartotéka (vhodné pokud jsou často ošetřováni cizinci)
 • Pro telefony s Androidem lze exportovat kontakty. Export je v Subjekty/Přehledy/Adresy a kontakty - tlačítko Export Csv s hintem Kontakty Google

Ambulance

 • Dekurs - v historii zobrazen věk pacienta v den vyšetření
 • Přehled vydaných poukazů - filtr laboratorních žádanek dle laboratoře
 • Kontrola zadané diagnózy dle pohlaví
 • Laboratorní žádanky - možnost nastavit cenu šablony nebo cenu metody a následně pak natížit na účet pacienta
 • Implementace komunikačního rozhraní SÚKL ePoukaz verze 202201A, aktualizace k 29.4.2022 (verze 7)
 • Recept - v sekci Informace je nové tlačítko PDK, které zobrazí internetový číselník PDK
 • Komunikační rozhraní SÚKL eOčkování verze 202201B, aktualizace k 1.4.2022 (verze 8)
 • eOčkování - nový údaj "Členění očkování" (pravidelné/zvláštní/mimořádné/dobrovolné)

Pojišťovna

 • Doklad cest a Pojišťovna/Hromadné zadání/Cesty umožňují nově zobrazit trasu a vzdálenost v prohlížeči na tlačítko Trasa (F9)
 • Doklad umožňuje upravit chování klávesy Enter. Lze nastavit pole (na panelu v nastavení), na kterém Enter odřádkuje a založí nový záznam. Výchozí je řádková dg. pro ambulantní a počet pro vyžádanou
 • Doklad ZUM/ZULP - atributy BALENÍ a SÍLA, které jsou sloučeny v atributu DOPLNĚK, lze nově pro lepší názornost vypsat v poznámce ZUM/ZULP není-li poznámka vyplněna (zobrazení lze zapnout v nastavení)
 • Nový typ dokladu Optický pro oftalmologii včetně vykázání v měsíční dávce
 • Přehled výkonů rozšířen o atributy číslo dokladu, číslo dávky a datum odeslání na portál
 • Možnost definice seznamu diagnóz, které jsou přípustné k výkonu v Pojišťovna/Výkony/Zařazení. V dokladu se předvyplní první dg. ze seznamu
 • Přehled PURO nabízí nově hodnotu NOP - Nově Ošetření Pacienti = byly ošetřeni v aktuálním a nebyli ošetření od počátku referenčního do počátku aktuálního období Hodnota se vyčíslí na tl. Přepočet
 • V Dávkách lze na panelu na záložce Protokol nastavit Sledované výkony (seznam oddělený mezerou, lze i zkráceně např. 0951_ ) pro zobrazení počtu výkonů v tabulce protokolu dávek
 • Přehled dokladů a výkonů má nově na tlačítko Akce.../Akce na detail (otevření formuláře). Možnosti jsou: a) doklad; b) karta pokud klik na pacienta, jinak doklad; c) karta pacienta

Finance

 • Přehled Finance/Výnosy celkem (pojišťovna + finance) přeřazen z administrátorského do běžného přístupu (nunto odebrat v právech, nemá-li být přehled přístupný všem uživatelům)
 • Evidence vozidel ve Výkazu cest byla rozšířena od další atributy (VIN, účel použití, cena vozidla) a byla zavedena evidence pojištění vozidla s historií
 • Přehled výnosů má rozšířen souhrn o podepisujícího (~nositele výkonu) a možnost zobrazení za nové pacienty (neměli doklad před obdobím)

Nástroje

 • Automatické události mají nově akci odeslat preferovaně eMail alternativně SMS

Depozita

 • Naskladnění - doplnění šarží a expirací z číselníku u propuštěných neexpirovaných vakcín

Informační systém SmartMEDIX®

 • V datové tabulce lze ve filtru přecházet mezi poli mimo stávající Ctrl+šipka vlevo/vpravo i klávesami Tab doprava a Shift+Tab doleva
 • Tisk - možnost výběru tiskové sestavy z klávesnice dialogem na F7 a stiskem pořadového čísla sestavy 1..9 nebo A..

Ambulance

 • Radiodiagnostika zobrazuje seznam obálek na panelu, pokud se s obálkami pracuje

Pojišťovna

 • Za názvem výkonů v dokladu je nově tlačítko otazník zobrazující konfiguraci výkonu v systému s možností zobrazení údajů o výkonů na stránkách MZČR
 • Frekventované položky na panelu vpravo v dokladu zobrazují nově i frekventované PZT (sk. 3). Zobrazení PZT lze vypnout na záložce nastavení
 • Na pojišťovnou neuhrazené části faktur za dávky lze v Pojišťovna/Dávky/Faktury vytvořit opravný doklad na neuhrazenou částku
 • Denní souhrn nově umožňuje filtrování dle krtiéria "Dekurs obsahuje v daný den". Lze tak např. najít pacienty, kteří mají v dekursu zapsáno CRM a nemají vykázán příslušný výkon

Nástroje

 • Se zasláním SMS lze vykázat vybraný výkon

,