Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 5.5.0.4010.04.2021

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 10.4.2021

  Změna:

  Pokud bude vyplněno testování pro firmy, nové pole IČ je povinné.

 • Aktualizace Databáze lékových interakcí DrugAgency verze 04/2021
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nový formulář "Potvrzení o výsledku antigenního testu na průkaz antigenu SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranic ČR"
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nový formulář "Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19"
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - hromadné rozkopírování aktuální žádanky pacientům podle vybraného seznamu
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - možnost nastavení typu dokladu, na kterém vykázat související výkon

Pojišťovna

 • Zaznamenání externího odeslání v exportu dávek tlačítkem s poznámkou
 • Dávky mají nové nastavení na panelu Převádět ambulantní na nepravidelnou i pokud je na dokladu nebo v registraci zástup pro vybrané pojišťovny
 • Úpravy ústavního dokladu s ohledem na vykazování COVID-19 u hospitalizovaných pacientů

  • Modifikace diagnóz na ústavním dokladu se nepřenášejí do chorobopisu automaticky, nýbrž na dotaz
  • Pokud je potřeba doklad rozdělit z důvodu dočasné změny základní diagnózy, pak je postup zadat datum ukončení do výchozího dokladu, založit nový doklad, převést část položek od data ukončení původního odkladu na nový doklad a upravit základní diagnózu

Ambulance

 • Aktualizace přehledu diagnóz s možností filtrování věkových skupin, BMI a dalších kritérií pro určení seznamu vysoce rizikových pacientů

  "Ambulance/Přehledy/Diagnózy a četnosti" umožňuje určit pacienty s dlouhodobými nemocemi (ze stálých dg., dekursů a dispenzarizací) a akutně prodělávanými či prodělanými nemocemi za období z dekursu (zahrnuje i vedlejší dg). Vhodné pro vyhledání indikovaných pacientů k očkování proti COVID-19.

 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2020
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nový formulář "Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2"

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nový formulář "Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 k doložení při cestě do České republiky"

Ambulance

 • Registrace pacientů na očkovací seznam praktického lékaře v systému ISIN (ÚZIS)
 • Rozšíření šablony laboratorní žádanky o druh primárního vzorku a indikujícího lékaře
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 3.3.2020

  Aktualizace žádanky na vyšetření COVID-19 o nové informace ohledně testování pro firmy.

 • Očkování COVID-19 - Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19

Depozita

 • Konfigurace skladového sortimentu a skladových šablon je nově přístupná i pro uživatele ne-administrátory pokud mají příslušné právo

Ambulance

 • Očkování COVID-19 s přímým odesíláním očkování do informačního systému infekčních nemocí ÚZIS ISIN

  • Vyhledání pacienta pro jeho ztotožnění
  • Kontrola zadání kontaktních údajů pacienta v registrech ÚZIS
  • Kontrola existujících vakcinací
  • Vytvoření nové vakcinace
  • Očkovací průkaz pacienta a Vakcinační certifikát

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - hromadné odesílání ještě neodeslaných žádanek na ÚZIS přes "Přehled exportů poukazů do ÚZIS".
 • Gynekologická anamnéza nově obsahuje datum provedení posledního HPV testu

Pojišťovna

 • Přehledy pojišťovny obsahují nově možnost filtrovat registrace i za jednotlivé registrující účetní jednotky (IČP)
 • Na systému Windows Server je možno generovat registrační dávky. Dosud nastávala při generování dávek chyba
 • Vykázání výkonu 02160 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU upozorní, pokud již byl s danou vakcínou vykázán

Nemocnice

 • Chorobopis rozšířený o atributy TypVedlejšíDiagnózy(1-11) a UPV - počet hodin na umělé plicní ventilaci
 • Přepis nemocniční diagnózy v chorobopisu vyvolá dotaz na změnu textu diagnózy, aby nedošlo k automatickému přepsání sestaveného textu u příbuzných diagnóz
 • Implementace DRG verze 3 s napojením na nový Grouper

Depozita

 • Zařazení skladů funguje na libovolnou úroveň organizační struktury

  Sklad lze přiřadit na zařízení (má smysl, je-li zařízení více ve struktuře), oddělení, pracoviště či ponechat sklad jako nezařazený. Nezařazený sklad je viditelný pro všechny. Zařazený sklad je dostupný pouze na základě přihlášení. Změna identity má dopad na viditelné sklady.

  Pokud jsou definována oprávnění personálu pro práci s jednotlivými sklady, je oprávnění aplikováno na dostupné sklady bez ohledu na zařazení. Pokud se přihlási uživatel, který nespadá pod žádný sklad a neexistuje nezařazený sklad, pak se program chová jako kdyby v programu žádné sklady nebyly.

Subjekty

 • Čekárna - nové právo "SmažFrn" na smazání celé čekárny v kartotéce
 • Seznamy nově obsahují pole Aktivní pro dočasnou deaktivaci pacienta v seznamu

Ambulance

 • Statistika Roční výkaz o činnosti ZZ umožňuje nastavit výčet IČP pro výpočet (původně jen jedno IČP nebo vše)
 • Recept - kontrola překročení limitů skupin léčiv

  Při uložení nové položky se provede kontrola překročení limitů skupin léčiv vztahující se k danému léčivu. V případě překročení limitu se zobrazí dialog informující o detailech limitů skupin léčiv.

 • Upraven způsob přebírání diagnóz do dekursu, pokud je sestra pod jiným pracovištěm než lékař

  Pokud je setra přihlášena pod pracovištěm např. sesterna či recepce a má nastavného podepisujícího lékaře z jiného pracoviště, pak se do nového dekursu přebírá dg. z minulých dekursů podepisujícího lékaře pokud je nastaveno "Vázat dekurs na pracoviště".

Pojišťovna

 • Konfigurace účetní jednotky umožňuje nově nastavit specifický druh péče pro určitou pojišťovnu

  Pokud např. VZP vyžaduje separátní dávku pro ambulantní péči a zákroky, pak jsou definovány dvě účetní jednotky s dvěma druhy péče. Jiné pojišťovny nevyžadují toto rozlišení a pokud specifický řádkový záznam ambulance i zákroků obsahuje shodné IČZ/IČP/Odb a druh péče, pak lze ambulanci i zákroky vykázat jednou dávkou/fakturou.

 • Přehled denní souhrn obsahuje nově pole OK - interní příznak potvrzení správného vykázání či průchodu pacienta
 • Zastavením ukazatele myši nad diagnózou se zobrazí text diagnózy

Finance

 • PLS plátce zprostředkovatel

  Pokud je plátcem Pracovně lékařských služeb firma zprostředkovatel a ne přímo zaměstnavatel, lze při hromadném vyúčtování zaměstnavatelům zatrhnout "Zprostředkovatel je pátcem" a faktura se vystaví zprostředkovateli při zachování vazby na zaměstnavatele. Zaměstnavatel se přiřadí zprostředkovateli nastavením navázané firmy - v detailu firmy zprostředkovatele se přiřadí navázané firmy zaměstnavatelů.

Laboratorní výsledky

 • Pokud laboratorní sklíčko obsahuje QR kód, pak lze sejmutím tohoto kódu otevřít laboratorní žádanku a předvyplnit číslo vzorku

,