Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 5.4.0.022.02.2021

Ambulance

 • Očkování COVID-19 s přímým odesíláním očkování do informačního systému infekčních nemocí ÚZIS ISIN

  • Vyhledání pacienta pro jeho ztotožnění
  • Kontrola zadání kontaktních údajů pacienta v registrech ÚZIS
  • Kontrola existujících vakcinací
  • Vytvoření nové vakcinace
  • Očkovací průkaz pacienta a Vakcinační certifikát

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - hromadné odesílání ještě neodeslaných žádanek na ÚZIS přes "Přehled exportů poukazů do ÚZIS".
 • Gynekologická anamnéza nově obsahuje datum provedení posledního HPV testu

Pojišťovna

 • Přehledy pojišťovny obsahují nově možnost filtrovat registrace i za jednotlivé registrující účetní jednotky (IČP)
 • Na systému Windows Server je možno generovat registrační dávky. Dosud nastávala při generování dávek chyba
 • Vykázání výkonu 02160 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU upozorní, pokud již byl s danou vakcínou vykázán

Nemocnice

 • Chorobopis rozšířený o atributy TypVedlejšíDiagnózy(1-11) a UPV - počet hodin na umělé plicní ventilaci
 • Přepis nemocniční diagnózy v chorobopisu vyvolá dotaz na změnu textu diagnózy, aby nedošlo k automatickému přepsání sestaveného textu u příbuzných diagnóz
 • Implementace DRG verze 3 s napojením na nový Grouper

Depozita

 • Zařazení skladů funguje na libovolnou úroveň organizační struktury

  Sklad lze přiřadit na zařízení (má smysl, je-li zařízení více ve struktuře), oddělení, pracoviště či ponechat sklad jako nezařazený. Nezařazený sklad je viditelný pro všechny. Zařazený sklad je dostupný pouze na základě přihlášení. Změna identity má dopad na viditelné sklady.

  Pokud jsou definována oprávnění personálu pro práci s jednotlivými sklady, je oprávnění aplikováno na dostupné sklady bez ohledu na zařazení. Pokud se přihlási uživatel, který nespadá pod žádný sklad a neexistuje nezařazený sklad, pak se program chová jako kdyby v programu žádné sklady nebyly.

Subjekty

 • Detail firmy - nové tlačítko "Justice" (otevře v prohlížeči internetu portál Justice.cz pro ověření firmy dle zadaného IČ)
 • Identifikace/Registrace nenabízí/neumožňuje registraci pacienta neodpovídajícího pohlaví či věku u příslušné odbornosti

Ambulance

 • Karta pacienta - Diabetes rozlišuje druhy diabetu: prediabetes, DM1 a DM2
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 22.12.2020.
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nové tlačítko "Potvrzení" pro vystavení "Potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti AG SARS-COV-2"

Pojišťovna

 • Výkony očkování covid 99930 - 99934 lze do smluvních načíst na tlačítko v Pojišťovna/Smlouvy/Profily
 • Dávky pro odbornost 603: kontrola absence vykázání výkonů těhotenských balíčků, pokud je pacientka gravidní
 • Pojišťovna/Přehled výkonů obsahuje nově četnosti a hodnoty bodů výkonů za jednotlivé pojišťovny

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nové funkce

  - nové tlačítko "Vykázat" pro vykázání jednoho z výkonů 01306, 99947, 99949 (uvedené výkony musí být nastaveny jako smluvní a musí být platné)

  - umožnění používat šablony poukazů (viz dvě tlačítka "Šabl" v horní části volby)

Pojišťovna

 • Indikace věku pro HPV test podbarvením v InfoPanelu v případě přihlášení odbornosti 603 a věku pacientky 35 nebo 45 let

Informační systém SmartMEDIX®

 • Zvětšení ikon pro vyšší rozlišení u 4K monitorů
 • Při otevření karty pacienta lze nově vynutit uvedení důvodu pro přístup do dokumentace

  Uvedení důvodu pro přístup do dokumentace pacienta lze aktivovat v Konfigurace/Aplikace/Zabezpečení – Historie přístupů zatržením příslušné volby a nastavením výčtu důvodů. Zadané důvody pak lze zobrazit v přehledu „Historie přístupů“, který naleznete v menu Nástroje/Přehledy – Historie přístupů.

Ambulance

 • Statistika - Podklady pro hlášení o výsledcích léčby KLP (léčebné konopí)
 • Drobná vylepšení derkusu

  - možnost přesunout nový záznam nahoru, dolů a doleva;
  - možnost přesunout postranní nástroje nad/pod hlavičku nového záznamu;
  - historie dekursů na panelu s provázáním (pozice v historii se mění s pozicí v seznamu a naopak);
  - sbalení historie dekursu (nahoru/dolů - dle pozice nového záznamu);
  - možnost omezení počtu záznamů v historii.

 • Nový přehled denních záznamů - umožňuje více možností filtrování
 • Recepty - aktualizována funkce pro stažení souhrnu údajů o přípravku (SPC) a příbalových informací (PIL) ze SÚKLu
 • Dekurs, dokument a další nyní umožňují automatickou kontrolu pravopisu (Windows 10)
 • Číselník diagnóz nabízí nově nedávné dg. vybraného pacienta
 • Změna data dekursu umožňuje nově na zatržítko v dialogu zároveň změnit datum v programu pro následné vykazování

Pojišťovna

 • Dávky: v případě existence více druhů péče v rámci jednoho IČZ vznikají nově exporty za jednotlivé druhy péče bez nutnosti definice nákladových skupin
 • Výpočet počtu unikátních ošetřených pojištěnců a mimořádně nákladných pojištěnců nově zohledňuje příslušné seznamy diagnóz

  V Pojišťovna/Smlouvy - Segmenty nákladů lze mimo již existujících výkonů definovat tyto seznamy v rámci specifických nastavení:
  - diagnózy, na základě kterých pojištěnec není považován za unikátního, pokud dg. vykázána jako základní v daném roce;
  - diagnózy, na základě kterých pojištěnec je považován za mimořádně nákladného, pokud dg. vykázána v daném roce při splnění dalších podmínek.

 • Ambulatní a Ústavní doklady nově implementují ORPHA kódy vzácných onemocnění od 1.1.2021 v rámci datového rozhraní verze 6.2.41
 • V Pojišťovna/Smlouvy/Smluvní výkony lze změnit kategorii výkonu oproti číselníku
 • Pojišťovna/Výkony/Zařazení lze nastavit výchozí počet při zadání výkonu. Hodí se např. pro výkony vykazované na párových orgánech nebo všude, kde se používá počet jiný než 1

Finance

 • Při změně data vystavení u faktury se nabídne změna data splatnosti dle délky splatnosti v konfiguraci

Depozita

 • Úprava skladů pro práci s položkami ZUM/ZULP v rámci balení

  Výchozí režim skladové evidence ZUM/ZULP je na balení. Sklad eviduje celá balení, na pojišťovny se účtují rovněž celá balení. Pokud jsou evidovány jednotlivé kusy v rámci balení, např. u injekcí kdy balení obsahuje 10ks, pak je nutno nastavit v Konfigurace/Sklad/Sortiment atributy takto: vBalení = 10; Výchozí vyskladnění = 1; naPoj = 0,1. Nebo jiný příklad vBalení = 4; Výchozí vyskladnění = 1; naPoj = 0,25. Atribut naPoj znamená poměr 1/vBalení. Je velmi žádoucí uvést u skladového sortimentu měrnou jednotku, např. bal, ks, inj apod. Pokud se pracuje se skladovou cenou, pak je tato za 1ks a pro vykázání na poj je přepočtena poměrem "naPoj".


,