SmartMEDIX® - zdravotnický informační systém

SmartMEDIX® je modulární informační systém pro zařízení v zdravotnické či sociální sféře. SmartMEDIX® nachází uplatnění v ambulancích, poliklinikách, specializovaných zařízeních, sociálních ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných.

SmartMEDIX® zahrnuje všechny běžné funkcionality zdravotnického systému jako vedení zdravotnické dokumentace, vystavování žádanek, receptů, posudků, hotovostních plateb, vykazování péče na zdravotní pojišťovny, objednávání apod. SmartMEDIX® navíc disponuje pokročilými funkcemi pro pořizování dokumentace prostřednictvím uživatelsky nebo dodavatelsky připravených formulářů.

Při vývoji systému byl kladen maximální důraz na účelnost, intuitivnost, přehlednost a optimalizaci množství zobrazovaných informací a ovládacích prvků pro jednotlivé uživatele dle zaměření a pracovního zařazení.

Dosavadní uživatelé systému SmartMEDIX všech věkových kategorií a různých úrovní praxe při práci s podobnými systémy potvrzují, že jim práce se systémem od počátku nečinila potíže.

Proč?

Děláme věci jinak, proč ne?

Klíčové vlastnosti systému

Převod databáze z jiných ambulantních systémů

Systémové požadavky

SmartMEDIX je založen na architektuře Client/Server umožňující práci mnoha uživatelů nad jednou databází. Systém podporuje databázové platformy Firebird (zdarma) na MS Windows i Linuxu a Microsoft SQL Server (do 10GB zdarma) na MS Windows. Podpora Microsoft SQL Server 2008R2 Service Pack 3 končí 19.7.2019. Doporučujeme přejít na Microsoft SQL Server 2012 nebo vyšší. Pro běh SmartMEDIXu není mimo databáze vyžadována instalace doplňkových komponent.

Minimální konfigurace serveru

PC s dvoujádrovým procesorem minimálně 2GHz a pamětí 4GB nebo více dle velikosti databáze a počtu uživatelů (pro databáze větší než 3GB doporučujeme 64bit operační systém a 8GB paměti).

Minimální konfigurace stanice

PC s dvoujádrovým procesorem minimálně 2GHz a pamětí 2GB (doporučeno 4GB), prostředí s rozlišením 1280x800, lépe však více (prostředí je optimalizováno pro současné širokoúhlé panely), síťová konektivita na databázový server.

Aktualizovaný operační systém (Windows 7/8 a novější), nainstalovaná antivirová ochrana, funkční ochrana před útoky z internetu (firewall).

Instalace

Instalace SmartMEDIXu probíhá prostřednictvím průvodce v několika typických krocích a je uživatelsky i časově velmi nenáročná.

Aktualizace

Aktualizace systému je možná on-line s automatickou propagací na všechny stanice, kde je SmartMEDIX instalován. Systém rovněž on-line aktualizuje číselníky.

Internet

Vzhledem k aktualizacím systému, možnosti vzdálené pomoci a velmi účinnému zabezpečení současných PC před útoky z internetu je velmi účelné mít systém napojen na internet.